Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Inspektion av berg längs Saltsjöbadsleden

Berget längs Saltsjöbadsleden mellan Skogalundsklippan och Trafikplats Fisksätra har inspekterats och vissa enklare åtgärder har utförts. Arbetet är en rutinåtgärd för att säkerställa bärigheten i berget.

I samband med inspektionen målades markeringar på bergväggen längs Saltsjöbadsleden mellan Skogalundsklippan och Trafikplats Fisksätra.

Enklare åtgärder utfördes i samband med inspektionen, som är klar. Återtående arbete kommer att genomföras kommande år .

En rutinåtgärd

Inventering och inspektion av berg intill vägar, gång- och cykelbanor är en rutinåtgärd för att säkerställa bärigheten i berget, så inget bergmaterial faller ner.

Sidan uppdaterades: