Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Gång- och cykelbro över Värmdöleden renoveras för att hålla länge

Måndagen den 11 oktober börjar arbetet att renovera gång- och cykelbron som går över Värmdöleden i Saltsjö-Boo, mellan Moravägen och Prästkragens väg. Under arbetet smalnas gång- och cykelbanan av, men bron kommer fortsatt vara öppen för passage. Arbetet beräknas vara klart i slutet av november.

Renoveringen av bron är en normal underhållsåtgärd för att maximera brons tekniska livslängd.

Arbetet startar måndagen den 11 oktober och beräknas vara klart i slutet av november 2021.

Påverkan på trafiken

Gång- och cykelbanan smalnas av, men är öppen för passage under arbetet. Underlaget kan vara ojämnt, så iaktta försiktighet. Ta även hänsyn till de som arbetar på på bron, såväl som andra trafikanter.

Alternativ resväg

Har du möjlighet, välj gång- och cykelbron mellan Telegramvägen och Prästkragens väg.

Från Moravägen, tar du in på Sätervägen (se den blå linjen), i riktning mot Lännerstavägen/Ormingeleden, och fortsätter cirka 450 meter fram till Telegramvägen där du tar vänster ner till gång- och cykelbron som leder till Prästkragens väg.

Från Prästkragens väg (se den blå linjen), som leder till Moravägen, är det cirka 500 meter till bron som leder över till Telegramvägen.

Karta som visar renoveringen av gång- och cykelbro över Värmdöleden. Bron är öppen för passage under byggtiden, men underlaget kan vara ojämnt så kartan visar även alternativ förväg.

Kontaktuppgifter:

Utförande entreprenör: Dipart Entreprenad AB
Trafik och utemiljö Nacka kommun, lämna synpunkter eller felanmälan

Sidan uppdaterades: