Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ny gångbana och belysning mellan Östervik och Erstaviksvägen

Den 8 november börjar bygget av en gångbana på Saltsjöbadsvägen, mellan Östervik och Erstaviksvägen, vid Stall Compass. Även belysning installeras längs sträckan och vidare till Morningside Marina. Arbetet som helhet beräknas vara klart hösten 2022.

I dag finns ingen gångväg längs med Saltsjöbadsvägen för den som ska ta sig från kollektivtrafiken i Östervik till Stall Compass. Det saknas även belysning på sträckan. Att bygga en gångbana och installera belysning ökar trafiksäkerheten.

Karta över sträckan där gångbana och belysning byggs, mellan Östervik till Erstaviksvägen och därefter belysning till Morningside Marina.Karta över sträckan längs Saltsjöbadsvägen som kommer att få gångbana och belysning. Längs sträckan går även Regionala cykelstråket.

Hur påverkas trafiken under byggtiden?

Alla trafikslag kan ta sig förbi arbetsområdet, men endast ett körfält är öppet. Detta innebär skytteltrafik, både för dig som åker bil eller cyklar. Signalreglering finns på platsen under vissa perioder. Hastigheten är sänkt till 30 km/h. Även du som går påverkas, följ anvisningar på plats.

Ta det försiktigt förbi arbetsområdet!

Störande ljud dagtid

Vissa störande arbeten kan förekomma dagtid, framför allt vid sprängning av berg.

Promenaddäck på en del sträckan

Gångbanan mellan Östervik och Erstaviksvägen blir närmare 500 meter. På halva sträckan planeras ett promenaddäck med en bredd på cirka 2,5 meter. Resterande sträcka blir gångbana med asfalt och kantsten, där bredden blir cirka 2 meter.

Sensorstyrd LED-belysning

Belysningen, som kommer att vara sensorstyrd, kommer att sättas upp mellan Östervik och Morningside Marina. Sensorerna kommer att vara avstängda nattetid, klockan 00.00-05.00. Belysningen har två olika färger, en på sommaren och en på vintern. För att utrotningshotade fladdermöss inte ska påverkas negativt har denna lösning för belysning tagits fram.

När blir arbetet klart?

Belysningen mellan Erstaviksvägen och Morningside Marina beräknades bli klart våren 2022. Belysningsstolparna sitter redan på plats och nästa steg är att installera armatur.

Gångbanan och belysning mellan Östervik och Erstaviksvägen beräknas bli klart hösten 2022.

Kontaktuppgifter

Utförande entreprenör Västerorts BMF AB, ring 08 - 522 921 40, eller maila: info@vbmf.se
Trafik och utemiljö Nacka kommun, lämna synpunkter eller felanmälan

Bild som visar en del av Saltsjöbadsvägen som kommer att få gångbana och belysning.Bilden visar en del av sträckan längs Saltsjöbadsvägen som kommer att få gångbana och belysning.

Bild som visar en del av sträckan på Saltsjöbadsvägen som kommer att få belysningBilden visar en del av sträckan längs Saltsjöbadsvägen som kommer att få belysning.

Sidan uppdaterades: