Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Fem nya parkeringsplatser byggs på Atlasvägen, befintliga parkeringsytor asfalteras

Med start måndag kl. 08.00 startar arbetet att asfaltera parkeringsytor på Atlasvägen. Även fem nya parkeringsplatser kommer att byggas. En parkeringsyta asfalteras inledningsvis. Tidplanen för resterande ytor är inte helt klar. Kommunen återkommer med mer information kring detta.

Vad ska göras?

Färgmarkerade parkeringsytor ska asfalteras, först ut är gult. Även väglinjemålning ska göras för att ge parkeringsplatserna tydligare avgränsning. Det lila området visar var vi anlägger cirka fem stycken nya parkeringsplatser.

Den 31 maj kl. 07.00 fortsätter arbetet med lila området, där fem stycken parkeringsplatser skapas samt det rosa området som asfalteras och målas.

När?

Första etappen startade måndag den 9 maj kl. 08.00 och blir klart i början av juni. Ny parkeringsyta med fem platser ska byggas och två parkeringsytor ska asfalteras. Arbetet att asfaltera resterande ytor fortsätter därefter sommaren, men tidplanen är inte klar.

Påverkan på trafiken

  • De parkeringsytor där arbeten pågår kommer att vara avstängda.
  • Vändslinga tas bort. Vid den lilamarkerade ytan kommer det inte gå att vända med bilen, som tidigare varit en vändslinga.

Karta som visar de ytor som ska asfalteras samt den yta där cirka fem parkeringsplatser ska byggas.Karta som visar de ytor som ska asfalteras samt den yta där cirka fem parkeringsplatser ska byggas.

Varför utförs arbete på Atlasvägen?

Det finns behov av fler parkeringsplatser i området och det finns förutsättningar att skapa ytterligare cirka fem platser.

Asfalteringen är ett normalt underhållsarbete som behöver utföras med jämna mellanrum.

Störande ljud

Störande arbeten förekomma i mindre omfattning dagtid vardagar, mellan cirka klockan 07.00 och 16.00.

Kontaktuppgifter:

Har du frågor, kontakta: info@nacka.se eller 08-718 80 00.
Synpunkter kan lämnas till felanmalan@nacka.se

Sidan uppdaterades: