Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ny gångbana på Sjöängsvägen

Nu slutför Nacka kommun den återstående sträckan av gångbanan längs Sjöängsvägen. Arbetet beräknas starta andra veckan i augusti och beräknas bli klart i början av oktober.

Vad ska göras?

Nu byggs den återstående sträckan på cirka 100 meter om till gångbana på Sjöängsvägen.

Nacka kommun byggde under 2020 en ny, två meter bred, gångbana och förbättrad belysningen på en cirka 450 meter lång sträcka längs Sjöängsvägen för att öka tryggheten och säkerheten för oskyddade trafikanter. Dock byggdes inte en sträcka på 100 meter om.

Varför gör vi detta?

Sjöängsvägen är en bred villagata, och många i området har hört av sig till kommunen om höga hastigheter. Det är också många som väljer den här vägen för att ta sig till och från badplatsen vid Glasbrukssjön på sommaren.

Bild som visar sträckan som ska byggas omGult streck: ny gångbana ska byggas. Blått streck: tidigare ombyggd gångbana.

När startar och slutar arbetet?

Arbetet beräknas börjar vecka 32 och beräknas bli klart vecka 39. Före ombyggnaden passar Boo Energi och Bogfelts på att utföra arbeten, här kan du läsa mer: www.booenergi.se/pagaende-arbeten

Påverkan under byggtiden?

Vissa störande ljud kan förekomma klockan 07.00 – 15.00 under vardagar.

Alla trafikslag kan passera under byggtiden. Tänk gärna på att hålla farten nere om du kör bil förbi arbetsområdet!

Sidan uppdaterades: