Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Den nya Skurubron öppnar i etapper

En helt ny bro över Skurusundet har blivit verklighet. I sommar öppnar Trafikverket den nya Skurubron etappvis. Detta sker genom trafikomläggningar, allt eftersom bron blir färdig. Under augusti kommer den öppna för trafik i båda riktningar.

Nya Skurubron skapar en mer trafiksäker förbindelse över Skurusundet och en bättre framkomlighet. Med två broar, den gamla och nya, minskar även sårbarheten för trafiken

Öppningen av den nya Skurubron sker i etapper

Försommar 2023
Första etappen – trafik österut leds om till nya bron.

  • Nya bron: All östgående biltrafik, i riktning östra Nacka och Värmdö leds om till nya bron. Även en ny påfart från Skuru och ny avfart till Björknäs öppnar.
  • Gamla bron: Västgående biltrafik, i riktning Stockholm fortsätter att köra på brons norra del – som idag. Brons södra del stängs för att bygga anslutande vägar i Skuru och Björknäs.
  • Gång- och cykeltrafik fortsätter samsas på en gång- och cykelbana på gamla brons norra del – som idag.

Sommar 2023
Andra etappen – trafik västerut leds om till nya bron och avfart Skuru byggs klart. Därmed är den nya bron öppen för trafik både öster och väster ut.

  • Nya bron: Västgående biltrafik på väg 222 i riktning Stockholm leds om till nya bron. Därmed är den nya bron öppen för trafik både öster och väster ut.
  • Avfart Skuru: När trafiken leds om till nya bron blir det utrymme att bygga en avfart från den till trafikplats Skuru. Under byggtiden leds trafiken om via trafikplats Skogalund.
  • Gamla bron: All lokal biltrafik leds om till brons norra del som därmed får mötande trafik, ett körfält i vardera riktningen.
  • Gång- och cykeltrafik fortsätter samsas på en gång- och cykelbana på gamla brons norra del – som idag.

För mer information om trafikomläggningarna i samband med öppningen av den nya Skurubron, se Trafikverkets webbplats.

Hösten 2023
Efter att den nya bron öppnat för trafik påbörjas renovering och ombyggnad av den gamla Skurubron. Arbetet startar under hösten.

Bild som visar Skurubroarna över Skurusundet. Foto: TrafikverketBild som visar skurubroarna över Skurusundet. Foto: Trafikverket

Broavgiften införs senare
Under sommarens öppningsperiod tas ingen broavgift ut. Transportstyrelsen hanterar broavgiften och kommer att informera inför att den införs. För information om broavgiften, se Trafikverkets webbplats och Transportstyrelsens webbplats.

Säkrare och mer flyt i trafiken

En ny bro över Skurusundet skapar en trafiksäkrare förbindelse med bättre framkomlighet. Med två broar, den gamla och nya, minskar även sårbarheten. Den nya bron bidrar till att Nacka och Värmdö kan fortsätta att utvecklas.

Den nya bron får tre körfält i vardera riktning, istället för dagens två. Körfälten längst till höger kommer trafikeras av kollektivtrafik och trafikanter som ska köra av och på nya bron vid trafikplatserna Skuru och Björknäs.

Fakta om nya Skurubron

Namn: Kontrapunkt
Färg: Ljusgrå
Längd: 379 meter
Segelfri höjd: 32 meter
Stålets vikt: 5 800 ton

Bild tagen underifrån SkurubroarnaDen nya Skurubron till vänster och Gamla Skurubron till höger. Foto: Trafikverket

Sidan uppdaterades: