Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ny belysning och förbättrad trafiksäkerhet vid Neglinge skola

Arbetena beräknas starta i början av augusti och vara klara i mitten av september och kommer att utföras längs Odenvägen, sträckan mellan Sagavägen och Torsvägen.

Nacka kommun ska byta ut gatubelysningen längs Odenvägen, mellan Vallhallavägen och Torsvägen, asfaltera vägen och förbättra gångbanan längs Odenvägens västra sida, mellan Vallhallavägen och Torsvägen. Vi kommer även att åtgärda farthinder som nötts ned, höja ett befintligt övergångsställe samt bygga ett nytt övergångsställe och ett nytt farthinder.

Karta som visar var på Odenvägen belysningsarbetet och åtgärder för att höja trafiksäkerheten utförs.Karta som visar vilken sträcka belysningen byts ut, vilken sträcka gångbanan förbättras och vilka platser det utförs åtgärder för att höja trafiksäkerheten.

När pågår arbetet?

I början av augusti startar belysningsarbetet som förväntas pågå cirka två veckor. Resterande arbeten beräknas starta i slutet av augusti och pågå cirka fyra veckor.

Varför utförs arbetet?

Vi uppgraderar och byter ut befintlig belysning. Det finns även behov av att förbättra gångbanan, asfaltera vägen och förbättra trafiksäkerheten längs Odenvägen.

Påverkan under byggtid

Störande ljud

Störande arbeten kan förekomma dagtid vardagar: vecka 31-33 mellan cirka klockan 07.00 och 16.00. Vecka 34 -37 mellan cirka klockan 08.00 – 15.00. Vi beklagar eventuella olägenheter som detta kan medföra.

Trafik

Under renoveringen kommer trafiken att påverkas, följ skyltning på plats. Trottoaren på östra sidan, samma sida som Neglinge skola, kommer inte påverkas under byggtiden.

Kontaktuppgifter

Belysningsarbeten: Svetlana Kneiziene,mobil 070 950 57 61,
svetlana.kneiziene@bogfelts.se
Övriga arbeten: Trafik och utemiljö

Sidan uppdaterades: