Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Renovering av bro på Eknäsvägen

I mitten av augusti startar renoveringen av vägbron på Eknäsvägen i Boo. Under arbetet kommer att körfält stängas av i taget. Gångvägen på bron leds om via Eklundavägen och Ekstigen. Gång- och cykelvägen under bron kommer att vara öppen under hela arbetet. Var uppmärksam och följ skyltning på plats. Arbetet beräknas vara klart oktober 2023.

En vägbro på Eknäsvägen i Boo renoveras. Arbetet startar i slutet av mars och beräknas vara klart sommaren 2023.

Det är ett normalt underhållsarbete som behöver utföras ungefär var 40:e år.

Karta som visar omledning av gångväg när en bro på Eknäsvägen renoveras.Karta som visar placering av bron på Eknäsvägen samt alternativa resvägar.

Påverkan på trafiken

Under arbetet kommer att körfält stängas i taget. Ni som kör bil och cyklar, var uppmärksam och följ skyltning på plats. Gångvägen på bron stängs av och trafiken leds om via Eklundavägen och Ekstigen. Gång- och cykelvägen under bron är öppen under hela arbetet.

Störande ljud

Kortare arbeten kan medföra störande ljud. Arbetet planeras utföras under ordinarie arbetstid, vardagar klockan 07:00-16:00. Vi beklagar eventuella olägenheter och störande ljud.

Kontaktuppgifter.

Utförande entreprenör: Allblästring Entreprenad AB
Byggledning: Johan Karlsson
Trafik och utemiljö Nacka kommun, lämna synpunkter eller felanmälan

Sidan uppdaterades: