Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Bergarbeten utmed Saltsjöbadsleden

Under vecka 36 startar arbeten med bergskärningar utmed Saltsjöbadsleden. I arbetsområdet kommer ett körfält stängas av i vardera riktningen. Var uppmärksam och följ skyltning på plats. Arbetet beräknas vara klart i slutet på november.

Vad ska göras?

Förebyggande underhåll av 5 st bergskärningar längs med Saltsjöbadsleden. Arbetet inleds i södergående/östgående riktning. När dessa arbeten är klara påbörjas arbetena i norrgående riktning.

Karta över arbetsområdet på Saltsjöbadsleden

Varför ska bergarbetena göras?

Arbetet syftar till att minimera risken för okontrollerat bergnedfall längs våra vägar.

Påverkan på trafiken?

I arbetsområdet kommer ett körfält stängas av i vardera riktningen. Hastigheten sänks till 70 km/h. Följ anvisningar på plats. Ta det försiktigt förbi platsen.

Kontaktuppgifter:

Utförande entreprenör: BESAB AB
Johan Ramstedt, förvaltare byggnadsverk, johan.ramstedt@nacka.se
Trafik och utemiljö Nacka kommun, lämna synpunkter eller felanmälan

Sidan uppdaterades: