Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Renoveringen av Danviksbron startar 4 september

Den 4 september påbörjar Region Stockholm renoveringen av Norra Danviksbron. Efter cirka 100 år har Norra Danviksbron nått sin tekniska livslängd. Under renoveringen påverkas trafiken på olika sätt i perioder.

Vad ska göras?

100-åriga Norra Danviksbron som går över Danvikskanalen och förbinder Stockholm och Nacka ska totalrenoveras vilket innebär att bron ska först monteras ned och för att sen byggas upp på nytt.

Södra Danviksbron renoverades under 2013/2014 och kompletterande reparationer gjordes under 2020. Ingen ny renovering är planerad av södra Danviksbron i nuläget.

När?

Måndag 4 september påbörjar Region Stockholm renoveringen av bron. I september startar även nedmonteringen som beräknas vara klar våren 2024. Återuppbyggnaden av bron startar hösten 2024 och beräknas vara klar i slutet av 2026.

Varför?

Efter cirka 100 år har Norra Danviksbrons nått sin tekniska livslängd. Konstruktionen är uttjänt och de tekniska utredningarna som gjorts av bron visar att bron måste åtgärdas för att fortsätta sin funktion för trafik. Betongens och stålets livslängd har nåtts.

Danviksbron spelar en nyckelroll för den utbyggda kollektivtrafiken i regionen och binder samman Nacka och Södermalm.

Påverkan under renoveringsperioden

Gång och Cykel

Gång- och cykelbanan uppe på bron, det vill säga trafiken mellan Stockholm och Nacka, påverkas inte i någon större utsträckning då cykelbanan är förlagd på den södra bron, längst bort från den norra bron.

Under bron kommer gång- och cykelvägarna att stängas under långa perioder mellan september 2023 – slutet av 2026, på både Stockholm- och Nackasidan. En karta över avstängda respektive alternativa gångvägar finns på regionstockholm.se/danviksbron samt på skyltar i anslutning till avstängningarna.

Karta över avstängda gång- och cykelvägar samt hänvisning till alternativa vägar

Buss och biltrafik

Norra Danviksbron används inte sen ett antal år tillbaka. 2016 slutade Saltsjöbanan trafikera bron på grund av bygget av nya Slussen och under slutet av 2021 stängdes vägbron för busstrafik. Denna avstängning fick ingen större påverkan på trafiken.

På Södra Danviksbron kommer ett körfält närmast Norra Danviksbron i perioder stängas av på grund av säkerhetsskäl. Första perioden blir under nedmonteringen som pågår mellan 4 september 2023 till och med 15 december 2023.

Sjötrafik

Bron kommer inte att kunna öppnas under nedmonteringen som kommer att pågå fram till 15 december 2023, samt under arbetena med den nya brons klaff under 2026. Under hela projekttiden kommer farledens bredd att begränsas till 17 meter. Under två kortare perioder stängs kanalen av helt för sjötrafik.
Läs mer om farledsbegrängningarna här.

För mer information, se Region Stockholms webbplats. https://www.regionstockholm.se/danviksbron

Sidan uppdaterades: