Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Planerad bergentreprenad på Ringvägen 39-41

Under renoveringen stängs en del av Ringvägen av för trafik. Gående och cyklister kommer att kunna passera arbetsområdet. Arbetet beräknas starta vecka 44 och vara klart i slutet av november.

Vad ska göras?

Nacka kommuns ramavtalade entreprenör BESAB ska utföra säkringsarbeten på bergskärning vid Ringvägen 39-41. Arbetet innefattar vegetationsrensning, nedtagning av löst berg samt bultning av större block.

Varför utförs arbetet?

Skärningen har befintliga, äldre förstärkningar och vid inspektion 2023 noterades att berget behöver ytterligare åtgärd för att minimera risken för bergnedfall.

När?

Arbetet beräknas utföras 2023-10-31 till 2023-11-21 (vecka 44-47).

Påverkan under entreprenaden?

Störande ljud:
Borrning av bergbultar medför starka ljud och vi ber om överseende med detta. Arbetet kommer att utföras vardagar mellan klockan 07.00–17.00

Trafik:
En sektion av Ringvägen kommer att stängas av för vägtrafik då utrymmet kommer att upptas av entreprenadmaskiner, se bild.

För dig som går och cyklar:
Gående och cyklister kommer att kunna passera arbetsområdet på ett säkert sätt under hela entreprenaden.

Kontakt för frågor

Byggledning: Johan Karlsson, mobil 073 - 514 67 01 eller johan.karlsson@infrakonsult.se

Johan Ramstedt, förvaltare byggnadsverk, enheten offentlig utemiljö, johan.ramstedt@nacka.se

Sidan uppdaterades: