Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nu är ledningsarbetet mellan Järla och Finntorp klart

Förra veckan nåddes en milstolpe i arbetet med Värmdövägen. Rörläggningsarbetet mellan Finntorp och Järla slutfördes. Avloppsrör, dagvattenrör, fjärrvärme och dricksvattenrör har lagts på plats.

Nu övergår arbetet istället till att finplanera området. Vi anlägger trädlådor, sätter kantsten och färdigställer de sista ytliga ledningarna för el och fiber.

Busshållplatsen flyttar några meter österut för att breddning av gång- och cykelbanan

Västgående busshållplats Kyrkviken kommer inom kort att flyttas några meter österut för att kunna möjliggöra en breddning av gång- och cykelbanan mellan Järlaleden och Värmdövägen. Under tiden vi bygger om busshållplatsen kommer vi att ha en tillfällig busshållplats ytterligare några meter österut, förbi övergångsstället. Skyltning kommer visa dig rätt.

busshallplats-kyrkviken.jpgBusshållplats Kyrkviken flyttas några meter österut mot närmaste lyktstolpen i bild. Under tiden vi bygger om kommer det finnas en tillfällig busshållplats bortanför övergångsstället.

Värmdövägen byggs om från genomfartsled till levande stadsgata

Att bygga om Värmdövägen är en central del i utvecklingen av Nacka stad. Längs den nya stadsgatan planteras träd och ny bebyggelse med blandad arkitektur växer fram. Den framtida stadsgatan ska bjuda in till både promenader, cykelturer samt cykelpendling i en grön, levande och trafiksäker stadsmiljö. Närheten till kollektivtrafik med förbättrade knutpunkter uppmuntrar även fler att gå eller cykla till bussen, pendelbåten, Saltsjöbanan, Tvärbanan eller tunnelbanan. När den nya tunnelbanelinjen är klar 2030 tar det tolv minuter från Centrala Nacka till T-centralen.

Sidan uppdaterades: