Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skurubroarna – status efter vintern

Trafikverket har arbetat med Skurubroarna under hela vintern men snö och kyla gör att allt arbete inte kan utföras då. Nu under våren har arbetet tagit fart igen. Renovering av Gamla Skurubron fortsätter till 2026

Arbeten slutförs runt Skurubron

Den nya Skurubron med på- och avfartsramper öppnade för trafik sommaren 2023. Nu arbetar Trafikverket på väg 222, i trafikplatserna och vid landfästena under bron, bland annat med det som inte kunde göras i vintras på grund av minusgrader, snö och is.

Gamla Skurubron renoveras

Gamla Skurubron är en av norra Europas första höga betongbroar. Med snart 110 år på nacken behöver den renoveras. Den anpassas också till fler gående och cyklister. Den gamla bron - som egentligen består av två broar - behåller sitt utseende och återställs delvis när Trafikverket tar bort en tidigare påbyggd gång- och cykelbana.

Läs mer om arbetet på Skurubroarna på Trafikverkets webbplats.

Sidan uppdaterades: