Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underhållsarbete på Kocktorpsstigen / Vallmons väg

På vägbron längs Kocktorpsstigen/Vallmons väg ska det utföras ett tätskiktsbyte. Arbetet är ett normalt underhållsarbete som utförs ca vart 40e år för att reducera risken att fukt och klorider tränger in i bärande betongkonstruktion och på sikt påverkar funktionen.

När ska arbetet utföras?

Arbetet påbörjas måndag 20 maj och beräknas vara klart i augusti 2024.

Hur?

Arbetet utförs i två etapper. I den första etappen stängs brons ytterdelar av för trafik och trafiken leds om till brons mittparti. I den andra etappen flyttas trafiken ut mot brons sidor och mittpartiet stängs av.

Påverkan?

Hastigheten förbi arbetsplatsen kommer att reduceras även om vägen är fortsatt öppen för trafik. Gång och Cykeltrafik i gångtunneln under vägen kommer att ha full framkomlighet under de planerade arbetena.

Kontakt

Johan Karlsson, byggledare på Infrakonstult. Johan.karlsson@infrakonsult.se
Mobil: 073 - 514 67 01

Johan Ramstedt, förvaltare byggnadsverk på Nacka kommun. johan.ramstedt@nacka.se
Mobil: 070 - 431 80 66

Sidan uppdaterades: