Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyheter om trafik, vägar och resande

Fortsatt ledningsarbete på Ältavägen

Älta växer och är populärt. Utvecklingen med nya bostäder och service sker i flera delar av Älta. Som en del i utvecklingen fortsätter arbetet med ledningsarbetet och det säkrar framtidens infrastruktur i marken.

Avstängd påfartsramp i helgen från Skuru till väg 222

Från fredag kl 21.00 (1 december) till måndag kl 05.00 (4 december) slutförs räckesarbeten på påfartsrampen från Skuru till väg 222/Skurubron mot Värmdö. Trafik hänvisas från Skuru öster ut till Gamla Skurubron. Följ skyltarnas anvisning på plats.

Avstängd påfartsramp i helgen från Björknäs till väg 222

Från och med fredag kl. 21.00 (24/11) till och med måndag kl. 05.00 (27/11) pågår avslutande arbeten på räckesystemet för påfartsrampen från Björknäs till väg 222 mot Stockholm.

Nattarbete Augustendalsvägen 15-17 november

Under kvällen och natten den 15-17 november pågår ett nattarbete på en del av Augustendalsvägen.

Gångbanan vid Kyrkviken stängs av 13 november

Från och med måndag den 13 november kommer gångbanan vid Kyrkviken att vara avstängd i höjd med badbryggorna och arbetsområdet på Järlaleden. Avstängningen gäller till början av april. Badbryggorna kommer vara fortsatt tillgängliga under perioden.

Nattarbete Augustendalsvägen 9-10 november

Under kvällen och natten den 9-10 november pågår ett nattarbete på en del av Augustendalsvägen.

Bergskärning på Ringvägen 39-41

Under renoveringen stängs en del av Ringvägen av för trafik. Gående och cyklister kommer att kunna passera arbetsområdet. Arbetet beräknas starta vecka 44 och vara klart i slutet av november.

Nattarbete på Augustendalsvägen 19-20 oktober

Under kvällen och natten den 19-20 oktober pågår ett nattarbete på en del av Augustendalsvägen.

Nattarbete Nacka strand 12-13 oktober

Under kvällen och natten den 12-13 oktober pågår ett nattarbete i tunneln till Nacka strand.

Omledning av trafiken vid Kyrkviksparken startar 9 oktober

Vi bygger dagvattendamm och skyfallsstråk i Kyrkviksparken för att effektivt hantera det ökade dagvattenflödet. Det kräver att vi lägger rör under parken, gångstråk och även under Järlaleden, vilket nödvändiggör omledning av trafiken. Från och med den 9 oktober kommer gång- och cykelbanan att ledas om genom Kyrkviksparken.

Underhållsarbeten vid Kvarnholmsförbindelsen 3 oktober

Den 3 oktober mellan klockan 09.00 och 15.00 kommer underhållsarbeten att genomföras vid Kvarnholmsförbindelsen, det vill säga Svindersviksbron samt Ryssbergstunneln.

Statlig broavgift på Skurubron från söndag den 1 oktober

Den 1 oktober införs en broavgift på 4 kronor per passage på den nya Skurubron. Avgiften för Trafikverkets bro betalas via Transportstyrelsen.

Trafikplats Skvaltan byggs om för framtidens trafik

Nu börjar Trafikverket bygga om trafikplats Skvaltan. En efterlängtad ombyggnad som efter färdigställande innebär att trafikanter från Nacka Strand och Jarlaberg kommer att kunna köra ut direkt på Värmdöleden.

Samråd för Saltsjöbanans upphöjning

Järnvägen utgör idag en barriär i Sickla och planeras därför att lyftas upp på en bro med nya förbindelser under bron för bil och buss, samt gång- och cykeltrafik. Järnvägsplanen omfattar ombyggnad av Saltsjöbanan på en begränsad sträcka för att skapa en mer sammanhängande stadsmiljö med möjlighet till allmänna vistelseytor under bron.

Nattarbete på Augustendalsvägen 18-19 september

Under natten kommer återställning av schaktarbeten på Augustendalsvägen och inkoppling av vattenledning på parkeringsytan vid mässan att genomföras.

Visar 15 av 186 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: