Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Frågor och svar om trafiksäkerhet

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om trafiksäkerhet.
14

Kan ni sänka hastigheten till 10 eller 20 km/h?


Svar:

Nej, eftersom 30 km/h är den lägsta hastigheten som kan skyltas ut och som polisen kan bevaka hastighetsöverträdelser på lagligt sätt. För de som är egna väghållare kan man sätta ut egna skyltar men vi avråder från det och polisen kan inte bevaka att sådan hastighet följs.

Fick du svar på din fråga?
14

Det körs för fort på vår gata, kan ni anlägga farthinder?


Svar:

Nej, det kan vi inte om det inte finns särskild anledning eller behov av farthiner. Vi är restriktiva med anläggning av farthinder och fokuserar på de vägar som behöver det mest, till exempel utanför skolor eller vid platser med idrottsaktivitet. Varje enskild trafiksituation utreds noggrant innan eventuella åtgärder genomförs. Vid bedömning om farthinder är det flertalet faktorer som påverkar om det är en lämplig åtgärd, till exempel:

  • Hög dygnstrafik, det vill säga högt antal fordon som kör på vägen.
  • Uppvisade höga hastigheter, det vill säga att fordon påvisat kör fortare än vad som är skyltat.
  • Om busstrafik linjerar sträckan, då tillkommer krav från Trafikförvaltningen.

Att hastigheter och trafikregler följs är en polisiär fråga som kan rapporteras via telefon 114 14.

Fick du svar på din fråga?
11

Kan vi få fler 30-skyltar eller 30-målningar på vår gata för att sänka hastigheterna?


Svar:

Vi skyltar bara högsta tillåtna hastighet vid in- och utfarten till ett 30-område och vägmålningar används främst vid skolor och högt trafikerade 30-områden. Fler trafikskyltar riskerar att förare lättare blir distraherade från vägbanan. Därför strävar vi efter att ha så få skyltar som möjligt och bara där det behövs för att göra det tydligt när hastigheten ändras och ska hållas. Samma princip gäller användande av skylt med varning för barn.

Fick du svar på din fråga?
7

Kan vi få en trafikspegel för att kunna se bättre när vi kör ut på vägen?


Svar:

Nacka kommun är ytterst restriktiv till användning av trafikspeglar. De ger inte den trafiksäkerhetshöjande effekt som många förväntar sig. Den mycket förvrängda spegelbilden gör att många trafikanter missbedömer avståndet till fordonen samt dess hastighet. Snö, regn, fågelspill och annat som fastnar på spegelytan som stenskott och vandalisering minskar ännu mer den förväntade effekten.

Nacka kommun har ett fåtal trafikspeglar, på platser där det är påvisad bristfällig synsträcka och en trafikspegel bedöms förbättra synsträckan. Trafikspeglar sätts inte upp vid privata bostäder, kommunen belyser vikten av försiktighet vid utfart på vägar och i korsningar med sämre sikt.

Om bristfälligheten beror på växtlighet kan ni klippa ner den på er tomt eller anmäla den i vårt ärendehanteringssystem om det är kommunal mark.

Fick du svar på din fråga?
7

Får vi anlägga ett övergångsställe på min gata för att göra det säkrare att ta sig över?


Svar:

När kommunen anlägger ett övergångsställe måste vi även se till att vi kan hastighetssäkra gatan och att människor kan passera tryggt. Att endast anlägga ett övergångsställe kan skapa en falsk trygghet och risk finns att man förlitar sig på det istället för att noga se efter så att vägen är fri innan man går över. Anläggning av övergångsställen utan hastighetssäkring ökar antalet olyckor både för oskyddade trafikanter och bilister.

För att anlägga ett övergångsställe krävs bland annat att:

  • det ska vara så pass mycket trafik på gatan att det är svårt att ta sig över utan stöd av ett övergångs­ställe
  • det ska finnas en tydlig efter­frågan att kunna gå över just där, det vill säga allmänna målpunkter på båda sidor av gatan
  • att andra övergångsställen inte ligger i närheten. Övergångsställen får inte ligga för nära varandra då risken finns att man gasar upp efter ett övergångsställe och kommer för fort till nästa.
  • att det finns säkra ställen att stå på innan passage och att gående kan gå från en säker punkt till en annan.
Fick du svar på din fråga?
7

Vad är väghållare?


Svar:

Väghållare är de som är ansvariga för och äger vägen. Nacka kommun har en stor andel av vägarna i kommunen. Väg 222 ägs av Trafikverket och vissa mindre områden har vägföreningar som egna väghållare.

Se vem som är väghållare där du bor på Nacka Webbkarta under "Kommunikationer" "väghållare" där rosa färg avser övrig väghållare. Klicka på din väg i webbkartan för att se mer information.

Fick du svar på din fråga?
3

Kan ni sätta upp en trafiksäkerhetskamera för att sänka hastigheten?


Svar:

Det är Trafikverket som beslutar om och sätter upp trafiksäkerhetskameror. Mer information om trafiksäkerhetskameror finns på Trafikverkets hemsida.

Fick du svar på din fråga?
-9

Vi vill ställa ut blomlådor på vår väg, hur gör vi?


Svar:

För att ställa ut blomlådor på kommunens vägar måste ni ansöka om tillstånd. Det är inte säkert att ni får ansökan beviljad eftersom flera faktorer spelar in, bland annat om vägen är lämplig för utställning av blomlådor.

Läs mer om regler för blomlådor här.

Här kan du ansöka om tillstånd för blomlådor. (PDF-dokument, 1,9 MB)

Här finns information om ritning och placering av blomlådor. (PDF-dokument, 506 kB)

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: