Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsarbetet i Nacka genomförs med nollvisionen som utgångspunkt.

Vandrande skolbuss på övergångasställeNacka kommun arbetar för att fler ska gå, cykla och åka kollektivt till och från skolan. Med färre bilar blir trafiksituationen vid skolorna säkrare. Nacka har ett ansvar att skolvägarna är trygga och fungerar för andra transportmedel än bil.

De större trafiksäkerhetsprojekten finns på sidan för vägarbeten- och trafikprojekt i Nacka:

Sidan uppdaterades: