Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Trafiksäkerhet – ett gemensamt ansvar

Nacka kommun ser kontinuerligt över trafikmiljön. En del är att säkerställa att vägar och trottoarer är i gott skick. Kommunen jobbar också med uppmuntran till gott trafikbeteende och utför vid behov åtgärder för att höja trafiksäkerheten

Nacka kommuns trafiksäkerhetsarbete utgår från Nollvisionen, ett ställningstagande att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Läs mer om Nollvisionen på Trafikverkets webbplats.

I Nacka arbetar vi bland annat för att fler ska gå, cykla och åka kollektivt. Med färre bilar i trafiken blir trafiksituationen säkrare, inte minst vid våra skolor.

För att öka trafiksäkerheten behöver vi ta ett gemensamt ansvar, bland annat genom att respektera de trafikregler som gäller och visa hänsyn i trafiken.

Trafiksäkerhetsprojekt i Nacka

Flera trafiksäkerhetsprojekt är en del av större stadsbyggnads- och exploateringsprojekt där varje projekt har specifika kontaktvägar. Här finns mer information om projekten, och vem du kan kontakta vid eventuella frågor.

Frågor och svar om trafiksäkerhet

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om trafiksäkerhet.

Sidan uppdaterades: