Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Regler för blomlådor

Gator och vägar ska vara framkomliga och trygga. Ett sätt att signalera till bilister att sänka farten är att ställa ut blomlådor. Vill du ansöka om tillstånd för att ställa ut blomlådor som fartdämpare på gatan där du bor? Lådorna får stå framme från 15 maj till 1 oktober och du bygger dem själv. Läs mer om vad som gäller och hur du söker tillstånd.

Tillståndet gäller ett år i taget

Det är viktigt att ni som grannar är överens om att blomlådor ska få ställas ut. Förutom kontaktuppgifter och önskemål om antal lådor behövs underskrifter från berörda grannar.

Tillståndet gäller för ett år i taget. Du som redan har tillstånd för blomlådor får förfrågan via mejl inför en ny säsong. Om du vill förnya tillståndet ska du svara på mejlet före det datum som står angivet.

Blomlådor – vad gäller?

Du som ansöker om blomlådor måste själv bo på den gata där du och dina grannar vill att lådorna ska placeras. Ni som grannar ska dessutom vara överens om att blomlådor ska få ställas ut och en majoritet av dem som bor längs den aktuella sträckan behöver vara positiva. Det är också ni som bekostar och tillverkar lådorna, planterar växterna och sköter dem.

Kontaktperson ansvarar för att regler och villkor följs

Det ska finnas en kontaktperson som är ytterst ansvarig för blomlådorna. Kontaktpersonen ska bo på den adress där lådorna placeras och ansvarar för att regler och villkor följs:

  • att lådorna utformas, placeras och sköts enligt kommunens riktlinjer
  • att själv ta in lådorna i tid och förvara dem på privat mark
  • att åtgärda eventuella fel, som att lådorna flyttats eller gått sönder
  • att ta bort lådorna när tillståndet går ut.

Obs! Nacka kommun kan avsluta projektet i sin helhet alternativt på specifika adresser där kommunen anser att blomlådorna inte uppfyllt sin funktion. Kommunen tar inte ansvar för eventuella extra kostnader.

Vilka gator kan ha blomlådor?

Gatan ska antingen vara lokalgata med villabostäder på båda sidor, eller en gata med flerfamiljshus som utmynnar i en återvändsgränd. Gatan får inte vara trafikerad av bussar i linjetrafik.

När får blomlådorna stå framme?

Blomlådorna får vara utplacerade på gatan från 15 maj till 1 oktober. Kontaktpersonen ansvarar för att lådorna tas in i tid. Därefter ska de förvaras på privat mark.

Vad händer sen?

Om kommunen godkänner ansökan blir du kontaktad för att i samråd bestämma lämpligt antal lådor och placering av blomlådorna. Bygget av lådorna kan påbörjas, de ska utformas efter kommunens anvisningar. Därefter levereras reflexer.

Ritning för blomlådor

Följ anvisningarna för hur blomlådorna ska utformas. Obs! Blomlådorna får inte målas, utsmyckas eller ändras på annat sätt så att de avviker från ritningen. Här finns ritning för blomlådor. (PDF-dokument, 506 kB)

Placering av blomlådor

Var blomlådorna ska stå bestäms i samråd med kommunen. Blomlådorna får inte placeras närmare en gatukorsning än 20 meter. Sikten ska vara fri 50 meter på vardera sidan av lådan. Det är inte tillåtet att parkera längs sträckan där blomlådorna är utplacerade. Det innefattar en sträcka på 8 meter från de blomlådor som står ytterst samt hela området mellan lådorna. Måtten är satta så att utryckningsfordon ska kunna komma fram.

Att välja växter

Blomlådorna ska vara fyllda med jord, ha levande växtlighet och skötas kontinuerligt. Växtligheten ska vara synlig från håll men får inte vara så hög att den riskerar att skymma barn. Välj gärna växter som tål kortare perioder av torka.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta trafikenheten via e-post: trafik@nacka.se

Vad säger lagen?

Försöket med blomlådor på bostadsgator bygger på en tolkning i Trafikförordningen (TRF):

”Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder och går att förutse”. TRF 3 kap. 14§

Ansökningsblankett för blomlådor

Här finns ansökningsblankett för blomlådor. (PDF-dokument, 1,9 MB)

Sidan uppdaterades: