Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Renovering av Trafikplats Fisksätra

I sommar startar renoveringen av de två broarna som går över Saltsjöbadsleden vid avfarterna till och från Fisksätra Trafikplats. En tillfällig cirkulationsplats på Saltsjöbadsleden ska användas under tiden.

Renoveringen av broarna vid Trafikplats Fisksätra är ett underhållsarbete som behöver göras vart 40:e år för att maximera den tekniska livslängden.

Datum när renoveringen startar är inte beslutat, men planen är mitten/slutet av sommaren 2021. Arbetet beräknas vara klart våren/sommaren 2022.

Karta Trafikplats Fisksätra

Påverkan på trafiken

Under renoveringen stängs på- och avfarter till Trafikplats Fisksätra. En tillfällig cirkulationsplats på Saltsjöbadsleden ska istället användas. Under bygget är det risk för långsammare trafikflöden på Saltsjöbadsleden och intilliggande vägar.

Kontaktuppgifter

Projektledare Nacka kommun: Lars Hedrén
Trafik och utemiljö Nacka kommun, lämna synpunkter eller felanmälan

Sidan uppdaterades: