Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

För hundägare

Promenader i sällskap med sin hund skänker glädje. Men kom ihåg att hunden alltid ska hållas kopplad på offentlig plats och inte springa lös i skog och mark under 1 mars – 20 augusti.

Allemansrätten och hundar i naturen

Perioden 1 mars - 20 augusti räknas som en känslig tid för djuren, både däggdjur och fåglar, då de får sina ungar.

Under denna tidsperiod behöver du hålla extra stor uppsikt över din hund när ni är ute och promenerar, för att skydda de vilda djurens ungar.

Läs mer om vad som gäller hundar i naturen på naturvårdsverkets hemsida

Hundrastgårdar

I Nacka finns elva hundrastgårdar där du under uppsikt kan rasta din hund utan koppel.

Läs mer om våra fina hundrastgårdar i Nacka

Viktigt att tänka på för dig som är hundägare

  • Ordningslagen tillsammans med Nackas lokala föreskrifter säger att hundar ska hållas kopplade på offentliga platser. Vad som räknas som offentliga platser i Nacka kan du läsa i våra lokala ordningsföreskrifter för Nacka kommun.
  • Polisen får omhänderta en hund som inte är kopplad där den ska vara det. Går det inte att få fram upplysning om vem som äger eller innehar hunden får polisen ta den till hundstall.
  • Att plocka upp efter hunden är en självklarhet och hundbajspåsar får slängas i kommunens papperskorgar. Att inte plocka upp efter sin hund räknas som nedskräpning och är ett miljöbrott enligt 29 kap 7§ miljöbalken och kan leda till böter.

Hund i naturreservat

Din hund är hjärtligt välkommen i naturreservaten om den är kopplad. Lös får den vara endast under uppsikt i inhägnade hundrastgårdar, om det finns i reservatet.

Hund på lekplatser och badplatser

Under sommarhalvåret får hundarna inte följa med till badplatser som är kommunala. Se vilka badplatser som är kommunala och mer information.

Undantag

Kopplingstvånget och förbudet att ha hund på offentlig plats gäller inte hund i polistjänst, ledarhund för synskadad eller assistanshund för personer med funktionsnedsättning.

Hunddragssport

Att springa och åka skidor med hunden i motionsspår är tillåtet så länge den är kopplad. Cykling däremot är inte tillåtet i motionspåren. Cykling med eller utan hund hänvisas till gång- och cykelvägar.

Sidan uppdaterades: