Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fotbollstältet står kvar tills ny permanent plats är beslutad

Här hittar du frågor och svar om fotbollstältet på Nacka IP.

Vad är status för fotbollstältet nu?
Ärendet gick upp på fritidsnämndens sammanträde den 19 februari. Fritidsnämnden beslutade att fotbollstältet placerat på Nacka IP 1 ska stå uppställt tills ny permanent plats är beslutad. Ambitionen ska vara att en ny permanent plats ska vara beslutad senast 1 april 2021.

Varför kan ni inte sätta upp tältet någon annanstans?
Alternativa platser har utretts men ingen av dessa har fungerat. Möjliga framtida placeringar där tältet kan stå uppställt permanent fortsätter att utredas.

Varför flyttar ni inte tältet till Porsmossen?
Det finns ingen fjärrvärme där och ledningar i marken gör att det skulle bli väldigt kostsamt att skapa de förutsättningar som behövs för att tältet ska kunna stå där.

Ni förhandlar med Stockholms stad angående Hellasgården, vad sägs om att placera tältet i Hellasgården?
Platsen som utreds vid Hellasgården är inte tillräckligt stor, dessutom är den inte lämplig med tanke på områdets karaktär och naturvärden.

Varför kan ni inte sälja tältet och köpa ett nytt som går att sätta upp på vintern och ta ner på sommaren?
Vi har gjort stora investeringar i tältet och det fyller sin funktion hela året, därför har vi i nuläget gjort bedömningen att det inte ska säljas.

Vad är nackdelarna med att ta ner tältet på sommaren och sätta upp det på vintern?
Det kostar 3,8 miljoner att ta ner och sätta upp tältet, dessutom beräknas tiden för upp- och nedmontering till två-tre veckor på våren och två-tre veckor på hösten. Det innebär att skolor och föreningsliv inte kan använda fotbollsplanen under den tiden.

Hur ställer sig föreningslivet till frågan om fotbollstältet?
I båda de föreningsdialoger som genomfördes hösten 2018 och hösten 2019 framkom att en övervägande majoritet av föreningarna ville att tältet skulle stå kvar på Nacka IP året runt.

Vilka är nackdelarna med att låta tältet stå uppe året runt?
Tältet kan påverka upplevelsen av området i sin helhet negativt. Det får bara plats ett begränsat antal utövare och åskådare i fotbollstältet, max 150 personer samtidigt. Eftersom det inte finns några läktare begränsas fotbollens seriespel för dam- och herrdivisioner som behöver följa nations- och distriktsförbundets tävlingsregler för anläggningar. Tältet begränsar också användandet av löparbanorna.

Vilka är fördelarna med att låta tältet stå uppe året runt?
Man kan spela fotboll året runt, inga upp- och nermonteringskostnader, inga förlorade nyttjandetimmar som blir följden av upp- och nermontering. Ur miljöhänseende blir granulatutspridningen mindre och även slitaget på konstgräsplanen blir mindre då ingen plogning för vinterfotboll behövs. Livslängden på tältet maximeras. Ökade intäkter på grund av högre nyttjandegrad.

Sidan uppdaterades: