Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ny placering av multihallen i Fisksätra ska utredas

Fritidsnämnden har tagit ett reviderat inriktningsbeslut om multihallen i Fisksätra, och även uttalat att de är positiva till en placering på Fisksätra IP. Här hittar du frågor och svar.

Vad är status för multihallen nu?
Kommunens tjänstemän arbetar med att ta fram ett beslutsunderlag där storlek på hallen, kostnader, tidsaspekter och geografiskt läge redovisas.

Vad är nackdelen med att bygga multihallen på Hamnvägen som man tänkte från början?
Markförhållandena på Hamnvägen har visat sig innebära höga produktionskostnader och det finns inte någon extern intressent som vill bygga anläggningen där med de förutsättningar som erbjudits.


Varför ska man riva Fisksätra sporthall? Vi har ju redan kapacitetsbrist för idrott.
Det finns inget beslut om att riva Fisksätra sporthall.

Vad kommer den nya hallen innehålla?
Förslaget är att hallen ska innehålla sportgolv, träningsytor för olika friidrottsgrenar, gym, dans, kampsport, öppen fritidsgårdsverksamhet, yta för streetsport (skate, streetbasket mm) och café.

Vilken plats förutom Hamnvägen har man utrett?
Inga andra platser har utretts ännu men det finns förslag på att utreda Fisksätra IP som en möjlig plats. Tillsammans med det nya utegymmet och med hänsyn till att 11-spelarplanen kommer att få konstgräs under 2020 skulle en placering av multihallen på Fisksätra IP innebära att området får ett samlat idrotts- och fritidskluster.

Vilka fördelar finns det med att samla flera olika fritidsverksamheter på en plats?
Att samla olika verksamhetstyper på samma plats ger ökade möjligheter till synergieffekter mellan verksamheter samt till att locka nya målgrupper. Att samla ihop olika typer av fritidsverksamheter som idag finns utspridda i Fisksätra på ett ställe skulle ge både bättre och mer kostnadseffektiva verksamheter. Det skulle gynna samverkan mellan olika verksamheter och samutnyttjande av lokaler.

Hur skulle tryggheten i Fisksätra påverkas av en multianläggning vid IP?
Fisksätra IP skulle gynnas av mer liv och rörelse då området idag är relativt öde kvällstid vilket på senare tid har lett till ökad skadegörelse i framförallt den befintliga sporthallen. En multianläggning, tillsammans med det upprustade IP, skulle bidra till en ökad rörelse i området och skapa ökad trygghet.

Sidan uppdaterades: