Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Två nya elvaspelarplaner i Källtorp

Nacka växer och fler elvaspelarplaner är efterlängtat.

Genom att arrendera mark från Erstaviks fideikommiss planerar kommunen att anlägga två elvaspelarplaner med omklädningsrum i Källtorp vid Hellasgården. Platsen har flera fördelar som bra kommunikationer med buss och cykelväg samt inga nära grannar som kan bli störda. Fotbollsplanerna beräknas stå färdiga till våren 2022.

Avtalet mellan Nacka kommun och Erstavik sträcker sig över 25 år och kommunens investeringskostnad för anläggningen beräknas till 30 miljoner kronor.

Ärendet behandlas på kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 25 augusti och slutligt beslut tas i kommunfullmäktige under hösten.

Sidan uppdaterades: