Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ett steg till i planeringen av idrottsanläggningar på Järlahöjden

Som en del av Centrala Nackas utveckling planeras en stadspark, nya bostäder, skolor, kultur och idrott på Järlahöjden. Nästa steg i planeringen för de framtida idrottslokalerna är en förstudie som säkerställer att lokalerna blir flexibla och funktionella. Det beslutade kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott igår.

I april 2021 tog fritidsnämnden ett inriktningsbeslut om behovet av idrottsanläggningar på Järlahöjden. Som ett nästa steg beviljade kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott igår 3 miljoner kronor för att starta planeringen av hur idrottsanläggningar på Järlahöjden ska utformas. Det kan bland annat gälla hur entréer, läktare, omklädningsrum och idrottsytor ska utformas för att bli flexibla och funktionella för föreningar, skolor och övriga Nackabor.

Förstudien och utredningarna beräknas vara klara under senhösten 2022. Beslut för eventuellt genomförande är beroende av övriga stadsutvecklingsprojekt på Järlahöjden.

Sidan uppdaterades: