Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Modern ridanläggning på gång i Velamsund

Nacka kommun har idag tagit ett viktigt steg mot en ny modern ridanläggning i Velamsund med plats för 50 hästar. Idag behandlade kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott ärendet som nu går vidare för beslut i juni.

Nacka kommun planerar att bygga en helt ny modern ridanläggning i Velamsund. Anläggningen kommer att innehålla stall för 50 hästar, ett delbart ridhus och en ridbana. Vidare kommer kommunen att förbättra befintlig hagmark.

Ridhuset kommer även förses med utrustning för att möjliggöra för ridelever med funktionsvariationer. Fritidsnämnden ser en stor efterfrågan och är positiv till att denna verksamhet utvecklas inom kommunen.

Den 13 juni väntas kommunstyrelsen fatta beslut om att inleda upphandling av entreprenörer och den 20 juni väntas kommunfullmäktige fatta beslut om 132 miljoner kronor i investeringsmedel för uppförandet av den nya ridanläggningen i Velamsund. Den nya anläggningen beräknas vara klar sommaren 2024 och kosta sammanlagt 160 miljoner kronor.

Arbetet med att uppföra den nya ridanläggningen kommer att genomföras etappvis för att säkerställa att ridskoleverksamheten kan fortgå under tiden.

Bildtext till ingressbild: Visionsbild över hur den nya ridanläggningen kan komma att se ut. Illustration: Afry

Sidan uppdaterades: