Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Så här fungerar snöröjningen av Nackas vinterplaner

På den här sidan kan du läsa mer om hur Nacka snöröjer under vintersäsongen 2023/2024, vilka faktorer som avgör om vi kan ploga eller inte och när plogning vanligtvis sker.

Snöröjning av vinterplaner i Nacka

För att möjliggöra för Nackabor att fortsätta spela fotboll utomhus under vintertid lägger Nacka kommun stora resurser på vinterunderhåll av vinterplaner. Under vintersäsongen kommer minst fem planer att plogas.

Snön plogas upp i vallar

För att minimera spridning av gummigranulat när bollplanerna plogas läggs den snö som plogas bort i vallar längs sidorna. Gummigranulatet innehåller mikroplaster som är skadlig om den hamnar i naturen. När snön har smält kan vi sopa upp och rengöra granulatet som följt med snön och lägga tillbaka det på planen. Nytt för årets vintersäsong (2023/2024) är att kommunen även kommer att arbeta aktivt med att få bort vallarna för att skynda smältningen av snön.

Plogning, sladdning eller borstning?

Plogning - görs med konstgräsplog för att få bort större mängder snö från planerna.

Sladdning – sker med ett galler efter plogning i syfte att få upp den sista snömängden som en skopa inte kan få upp. Om det är mindre än 1 cm snö på en plan kan det räcka att endast sladda en plan.

Borstning - görs för att luckra upp ifyllnadsmaterialet och få grässtråna att resa sig.

För både sladdning och borstning gäller att det inte är för kallt ute för att få effekt. Är mattan och ifyllnadsmaterialet fruset kan varken sladdning eller borstning mjuka upp planerna för att de ska bli spelbara.

Plogning sker främst på vardagar

Kommunens idrottsdrift snöröjer i första hand vinterplanerna under dagtid på vardagar. Utifrån fotbollsföreningarnas inspel och utifrån budget kan plogning ske även under specifika helger.

Faktorer som avgör om vi kan ploga

Vi kommer inte att ploga planer under tiden det snöar utan avvaktar till dess att det är uppehåll. När det har snöat finns det flera faktorer som påverkar om vi bedömer att vi ska ploga och få till en spelbar plan eller inte. Till exempel tittar vi på:

  1. Hur mycket snö som ligger på planen
  2. Om det kommer att bli varmare väder
  3. Om snön kommer att töa och sen frysa på igen

Dessa faktorer påverkar när vi kan ploga planerna. Bedömningen görs varje dag och kan variera från plan till plan.

Det är inte tillåtet att skotta planer på egen hand

På grund av risken för felaktig skötsel som kan skada bollplanerna eller att granulat sprids ut i naturen är det enbart Nacka kommuns idrottsdrift som får snöröja bollplanerna. En felaktigt plogad plan eller en plan som plogas vid fel väderlek innebär att det tar längre tid att få planen spelbar.

Sidan uppdaterades: