Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om kulturskolan. Klicka på plustecknet för att fälla ut informationen.

Ansökan

Hur ansöker jag om kulturskola?
Ansökan görs i e-tjänsten här.
Det är möjligt att ställa sig i kö tidigast sex månader innan plats önskas.
Du måste vara inloggad när du ansöker om kurs. Använd dig gärna av filtreringsknapparna när du söker i kursutbudet. Fyll först i dina personuppgifter, sedan elevens uppgifter.

Du som sökande är räkningsmottagare och betalningsansvarig.

Läs gärna först igenom manualen om hur man ansöker. Den ligger på startsidan.

Vid ytterligare frågor om hur man ansöker, kontakta gärna Nacka kommun på telefon 08-718 80 00, e-post: info@nacka.se eller besök ditt närmsta bibliotek.

Varför syns inte den kurs mitt barn vill gå på när jag är inloggad?
De kurser som syns när du är inloggad är de kurser som passar för ditt barns ålder.

Om kursen mot förmodan inte syns behöver du skicka en e-post till info@nacka.se med elevens namn och kurskoden på den kurs som söks.

Hur vet jag om mitt barn fått plats?
Plats erbjuds av anordnaren via Nacka24 musik & kultur. Anordnaren ska inom 10 (undantag juli) arbetsdagar besvara ansökan. Hör av dig till anordnaren om du inte får svar.

Kontaktinformation finns under fliken ”Skolor”.

Hur ansöker jag om mitt barn har skyddad identitet eller saknar svenskt personnummer?
Om ert barn har skyddad identitet eller saknar svenskt personnummer ska ni inte ansöka till kulturskolan genom Nacka24 Kultur & musik.
Ansök direkt till den kulturskola ni är intresserad av.

Avgifter

Vad kostar deltagande i kulturskolan?

Här hittar du aktuella terminsavgifter.

Finns det möjlighet att få avgiftsbefrielse?
Ja, det finns möjlighet att få avgiftsbefrielse. Vid bedömning av avgiftsbefrielse utgår man från familjens disponibla inkomst minskat med vissa utgifter enligt Socialstyrelsens norm för ekonomiskt bistånd.

Ansökan om avgiftsbefrielse måste göras inför varje terminsstart när eleven är antagen. Ansökan kan göras för 1-3 kurser, oavsett vilken kulturskola som eleven är antagen till. Det går inte att ansöka om avgiftsbefrielse retroaktivt.

Skicka in blanketten till Nacka kommun, Kultur- och fritidsenheten, 131 81 Nacka, eller lämna in den i receptionen vid Nacka Stadshus.

Här hittar du blanketten för avgiftsbefrielse på svenska (PDF-dokument, 747 kB)
Här hittar du blanketten för avgiftsbefrielse på engelska (PDF-dokument, 741 kB)

Hur använder jag klippkort?
Klippkort kan du använda till en specifik kurs under en termin. Bestäm själv vilka undervisningstillfällen du vill gå på. Klippkortet gäller för 8 gånger under en kurs och termin. Anordnarna bestämmer själva vilka kurser som erbjuder klippkort.

Avsluta kurs

Hur gör jag om jag vill säga upp platsen?
Uppsägning av plats görs av förälder eller myndig elev via den personliga sidan i e-tjänsten. Samma plats som för ansökan. Gå till fliken "Min sida" och sedan "Hantera pågående kurser". Uppsägning till skolan, läraren eller kommunen gäller ej.

Har du problem med att säga upp din plats kan du innan sista uppsägningsdatum kontakta Nacka kommun på telefon 08-718 80 00 eller e-post info@nacka.se som guidar dig. Efter avslutad kurs skickas en uppsägelse ut per e-post. Se till att ha personuppgifterna uppdaterade.
Vill du säga upp en plats för vårterminen behöver du göra det senast den 30 november. Vill du säga upp platsen för höstterminen behöver det ske senast 31 maj. Görs inte detta debiteras full avgift för hela nästa termin. Det är fakturamottagarens ansvar att uppsägning görs på ett korrekt sätt innan uppsägningsdatumen.

Jag kan inte avsluta platsen, sidan kan inte visas
Om du har problem att avsluta platsen så ber vi dig kontakta Nacka kommun på telefon 08-718 80 00 eller e-post: info@nacka.se för att få hjälp. Det är fakturamottagarens ansvar att uppsägning görs på ett korrekt sätt innan uppsägningsdatumen. Vid korrekt uppsägning ska ni få en bekräftelse via e-post. Muntlig uppsägning till skolan, läraren eller kommunen gäller ej.

Vad gör jag om mitt barn inte vet om den vill fortsätta nästa termin?
Om eleven inte vet om den vill fortsätta nästa termin eller ej är det viktigt att eleven sägs upp senast 30 november respektive 31 maj inför nästkommande termin för att eventuellt ansöka om kursen på nytt vid terminsstart. Om eleven sägs upp försent, till exempel en bit in på nästkommande termin genererar det en full terminsavgift.

Varför syns inte den kurs mitt barn vill gå på när jag är inloggad?
De kurser som syns när du är inloggad är de kurser som passar för ditt barns ålder.
Om kursen mot förmodan inte syns behöver du skicka en e-post till info@nacka.se med elevens namn och kurskoden på den kurs som söks.

Fakturafrågor

Hur betalar jag för kulturskolan?
Vårdnadshavare/myndig elev betalar avgift till Nacka kommun oavsett vilken anordnare som driver verksamheten. Avgiften och avgiftens storlek beslutas av kommunfullmäktige.

Terminsfakturan för vårterminen kommer i början av mars månad. För höstterminen skickas fakturan ut i början av oktober. Börjar eller slutar du under pågående termin betalar du för hela terminen.

När du tackat ja till en plats gäller anmälan tillsvidare. Vill du säga upp en plats för vårterminen behöver du göra det senast den 30 november. Vill du säga upp platsen för höstterminen behöver det ske senast 31 maj. Görs inte detta debiteras full avgift för hela nästa termin.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta och om avgiften fortfarande är obetald efter påminnelse ansöker kommunen om betalningsföreläggande.

Avdrag eller återbetalning vid elevs frånvaro medges inte, med undantag för frånvaro som kan styrkas med läkarintyg. Skicka in kopia på läkarintyg till info@nacka.se eller per post till Nacka kommun, Kultur- och fritidsenheten, 131 81 Nacka.

Varför har jag fått en faktura när jag har sagt upp kursen?
Om du har fått en terminsfaktura trots att kursen är uppsagd kan det bero på att kursen är uppsagd försent. Platsen måste sägas upp senast den 30 november inför kommande vårtermin och senast 31 maj inför kommande hösttermin. Information om uppsägning skickas ut i tid till alla fakturamottagare via e-post och vykort. Uppsägning ska göra under Mina sidor. Muntlig uppsägning till lärare, skola eller kommun gäller ej.

Om kursen är uppsagd försent finns det möjlighet att återuppta kursen. Detta gäller för den aktuella terminen som fakturan avser. Det finns även möjlighet att byta kurs eller kulturskola under den aktuella terminen till samma eller lägre terminskostnad. Denna kurs behöver också sägas upp i systemet senast sista uppsägningsdag för terminen.

Kan jag delbetala min faktura?
Om du vill dela upp betalningen på din faktura kan du mejla till info@nacka.se eller ringa Nacka kommun på telefon 08-718 80 00 och be om att få lägga anstånd. Ange fakturanummer eller kundnummer som står på fakturan för snabbare handläggning när du kontaktar kommunen. Att lägga anstånd på en faktura innebär att du kan delbetala summan när du vill så länge hela summan är inbetald till det nya datumet. Använd samma OCR-nummer vid varje delbetalning.

Var vänder jag mig om jag har frågor om terminsfakturan?
Kulturskolorna hanterar din elevs antagning eller uppsägning. Har du frågor kring detta vänder du dig direkt till den kulturskola eleven har gått på. Referens och kontaktinformation står på fakturan eller under fliken Skolor.

Har du frågor kring själva betalningen av fakturan vänder du dig till kommunen: info@nacka.se eller 08-718 80 00. Ha gärna kundnummer eller fakturanummer i närheten för snabbare handläggning.

Regler

Vem har rätt till kulturskola?
I Nacka kommun erbjuds alla barn och unga som är skrivna i Nacka kommun i åldern 7–19 år tre kurser per termin. Elever i anpassad gymnasieskola får fortsätta till de är 24 år. Eleven kan gå upp till tre kurser samtidigt, varav max två får vara ämneskurs musik eller max två klippkort.

Undervisning gäller från höstterminen det år barnet fyller sju år. Det är möjligt att ställa sig i kö tidigast sex månader innan plats önskas. Elev som börjar första klass ett år tidigare får ansöka om plats och då direkt till aktuell kulturskola.

Elev som under pågående termin fyller 20 år får fortsätta terminen ut.
Eleven kan inte vara folkbokförd utanför Nacka och delta i kulturskola genom Nacka kommuns kundval, med undantag för elever som flyttar utanför Nacka under pågående termin. De eleverna får gå kvar terminen ut.

Är anmälan bindande?
Inom 10 arbetsdagar ska du få svar från den kulturskola du har anmält dig hos. Bekräfta sedan till den kulturskola du har sökt plats hos om du vill ha erbjuden plats eller inte. Tackar du ja är anmälan bindande, med en ångerrätt inom 14 dagar från det datum du skickat ditt mejl där du bekräftar att du önskar platsen. Kulturskolan har rätt att erbjuda platsen till en annan elev om du inte bekräftar att du önskar erbjuden plats inom 7 dagar från det att mejlet med erbjudande skickades till dig.

Vilka är turordningsreglerna för kön till kulturskola?
Ansökningsdatum gäller som ködatum. Vid samma ködatum till samma aktivitet hos samma anordnare gäller födelsedatum som nästa sorteringsbegrepp. Det innebär att äldre barn erhåller plats före yngre.

Kan jag gå samma kurs två gånger under en termin, det vill säga Utökad kurs?
Ja, om kulturskolan erbjuder dubbla lektioner på samma kurs kan du ansöka via Inriktning Övriga kurser och sedan Utökad undervisning. Logga in på Min sida för att ansöka om extrakursen.

Om du läser en kurs två gånger använder du dig av två checkar, det vill säga två kursavgifter.

Vad gör jag om mitt barn tröttnar på en kurs?
Om en elev tröttnar på sin kurs under pågående termin finns möjlighet att byta kurs. Du kan under pågående termin byta kurs inom samma kulturskola eller till annan kulturskola. Vid byte av kulturskola under pågående termin måste den aktuella kursen sägas upp innan du ansöker om ny kurs till ny kulturskola. Vid byte av kurs inom samma kulturskola, kontakta gärna skolan innan bytet.

Avgiften betalas terminsvis så avhopp under terminen medför ej en lägre avgift.

Det är inte tillåtet att lämna över sin plats till en annan elev.

Hur är mitt barn försäkrat genom kulturskolan?
Nacka kommuns olycksfallsförsäkring gäller heltid för folkbokförda barn i Nacka - oberoende av om de går i skolverksamhet inom eller utanför kommunen. Dvs de är försäkrade även utanför skolan och därmed även för kulturverksamhet via kundval som finansieras av kommunen men utförs av anordnare (privata och kommunala).

Barn med särskilda behov

Var ansöker jag om kurser anpassade för barn med särskilda behov?
Om ditt barn har särskilda behov kontaktar du kulturskolan direkt för utbud, antagning samt för att specificera behovet.
Kontaktuppgifter finns under fliken Skolor.

Frågor om lektionstid, lärare och instrumenthyra

Hur lång är en lektion?
Varje kulturskola bestämmer själva hur lång en lektion är. Varje lektionstid bör vara utskriven i informationen i kursutbudet.

Hur många tillfällen är en kurs?
Varje anordnare måste erbjuda 27 tillfällen per läsår för en kurs. Det innefattar även slutföreställningar och shower. Om ett undervisningstillfälle ställs in bör anordnaren försöka erbjuda ett ersättningstillfälle. Vänd dig då direkt till anordnaren.

Är det undervisning på lov och röda dagar?
Kontakta den kulturskola ni går på för aktuell information om undervisningstider.

Vad händer om läraren slutar?
Om en lärare slutar under en pågående termin ska den ersättas av ny lärare. Lärarbyte är inte skäl för att få reducerad terminsavgift.

Var vänder jag mig om jag har frågor om kursen, utbudet, lärare och undervisningstider samt instrumenthyra?
Frågor om lärare, lektionstider, instrumenthyra samt innehåll av kurserna sköts av kulturskolorna. Vänd dig till din kulturskola om du har frågor om detta. Kontaktuppgifter finns under fliken Skolor.

Sidan uppdaterades: