Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Inriktning och placering av multihallen i Fisksätra

Fritidsnämnden fattade den 20 juni ett nytt inriktningsbeslut (FRN 2016/19-820) kring fortsatt planering av multihallen i Fisksätra. Att samla merparten av all idrott runt Fisksätra IP har varit ett viktigt argument när den slutliga placeringen av multihallen beslutades vid kommunfullmäktige den 18 maj 2020 (KFKS 2017/4222, §72).

I det fortsatta arbetet kan områdets behov och önskemål om utökade lokaler nu tillfredsställas. Nuvarande sporthall blir kvar och får en tillbyggnad med flera olika funktioner, totalt tillskapas cirka 3 700 kvadratmeter, det motsvarar två fullstora sporthallar. De tillkommande ytorna fördelas på olika lokaler.

  • En friidrottsdel för inomhusträning. Den kommer att innehålla 60 meters sprintbana, längdhopp och tresteg, liksom höjdhopp och stavhopp på juniornivå därutöver träning av kastteknik för olika grenar.
  • Ett nytt sportgolv med spelmått om ca 20 x 20 adderas, det motsvarar 2 gymnastiksalar och möjliggör träning av olika sporter.
  • Två aktivitetssalar som vardera har ca 200 kvadratmeter. En planeras med inriktning för kampsport och en med inriktning på aktiviteter som dans, gruppträning och yoga.
  • En lokal för styrketräning.
  • Flera nya omklädningsrum och förrådsytor.
  • En slagtunnel för cricket, något som är efterlängtat.
  • Nya lokaler för Fisksätra fritidsgård som därmed får möjlighet att på ett enkelt sätt samnyttja de olika ytorna som multihallen kommer att ha.
  • I entrén till multihallen planeras för ett café och en yta för streetsport vilket är eftertraktat i området.

Multihallen kommer att bli ett hus med liv och rörelse och bemannade aktiviteter under många av dygnets timmar vilket är positivt och skapar en trygg miljö.

Möjligheten att enkelt nyttja bollspelarplanerna (en 11-spelarplan och en 7-spelarplan) och näridrottsplatser i närheten ger stora mervärden. Närliggande skolor, som framtida Viktor Rydberg, kommer att vara intresserade av att hyra idrottsytor dagtid.

Planeringen av multihallen görs inom befintlig detaljplan för att kunna starta byggnationen så fort som möjligt. Byggnaden har anpassats för att minska behovet av sprängning i berget samt för att skona ekar som är värda att bevara som finns i området. Ett fornminne som ligger i närheten berörs inte heller.

Nu startar fortsatt planering av alla lokaler, allt för att optimera ytor och funktioner på bästa sätt. Detta arbete kommer att fortsätta under hösten 2020. Här kommer vi ta del av föreningarnas erfarenheter i olika frågor. Planerad byggstart är under 2021 och multihallen är tänkt att stå klar under 2023. Den befintliga sporthallen kommer att vara öppen i så stor utsträckning som möjligt under själva byggtiden.

Hur påverkar multihallen kapaciteten i området?
Kapacitetsmässigt kommer de utökade ytorna för sporthall att tillfredsställa området Fisksätra/Saltsjöbaden. De nya lokalerna kommer på ett positivt sätt addera mervärde till Nacka i allmänhet och Fisksätra i synnerhet.

Sidan uppdaterades: