Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Augusti

Utökad yta för framtida kultur- och fritidskvarter i Älta

En ny överenskommelse har tagits fram mellan Wallenstam och Nacka kommun rörande framtida Älta kultur- och fritidskvarter. Nuvarande ytor är 1233 kvadratmeter för Älta bibliotek, Älta Kulturknut och Älta fritidsgård. Den nya överenskommelsen är på 1725 kvadratmeter vilket betyder en utökad yta med 492 kvadratmeter. Denna yta kommer att tillskapa större ytor för biblioteket och kulturhuset för att möjliggöra bland annat fler läsplatser och mediaytor. Kulturhuset kommer att få en större foajé som kommer att kunna fungera som mötesplats för Ältaborna men även andra lokaler för möten och studiecirklar kommer att tillskapas.

Arbetsgruppen för Älta kulturhus presenterade ett medborgarförslag på förändrade ytor för politikerna i januari 2020. Det är detta förslaget som legat som grund i den omförhandling som Nacka kommun haft med Wallenstam kring framtida Älta kultur- och fritidskvarter. Största delen av de synpunkter som fanns i medborgarförslaget har kunnat tas tillvara i den nya utformningen av lokalerna.

Arbetet med att slutligen utforma lokalerna kommer att starta under hösten och kommer att ske i samarbete mellan Wallenstam, Nacka kommun och verksamheterna.

Samnyttjande av lokaler för kultur och fritid i Nya Stavsborgsskolan
Genom att samnyttja lokaler i Nya Stavsborgsskolan kommer verksamhetsanpassade lokaler att finnas tillgängliga efter skoltid. Totalt kommer cirka 700 kvadratmeter att tillgängliggöras för samnyttjande. Dessa kommer att ligga i planerad ny byggnad med entré från Almvägen, cirka 300 meter från Älta kultur- och fritidskvarter. I dessa ytor ingår två musiksalar och fyra närliggande grupprum för musikverksamhet. Sex olika verksamhetsanpassade så kallade ”Maker Space-salar” kommer att finnas, varav två bild- och formsalar inklusive en keramikugn, två salar med inriktning på syslöjd och två med inriktning på träslöjd. En hemkunskapssal och skolans stora matsal kommer också att finnas möjliga att boka. I denna byggnad planeras även skolans bibliotek och café. Tre grupprum och två förråd på totalt ca 70 kvadratmeter kommer dessutom finnas disponibla för kommunen olika kulturskolor.

I samma byggnad kommer även en sporthall och två gymnastiksalar att finnas. Det betyder att Nya Stavsborgsskolans A-byggnad mot Almvägen kommer att bli en attraktiv plats för olika aktiviteter efter skoltid.

Sidan uppdaterades: