Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Fotbollssäsongen i Duvnäs förlängs med konstgräs och belysning

Snart kommer bollplanen vid Gamla allén i Saltsjö-Duvnäs att få konstgräs och bättre belysning. Den nya 7-spelarplanen kommer att kunna användas både av föreningar och av dig som gärna spelar med kompisarna.

Nu blir fotbollssäsongen i Saltsjö-Duvnäs längre, tack vare miljövänligt konstgräs och bättre belysning på planen vid Gamla allén. Arbetet börjar under vecka 44 och ska vara färdigt senast till våren.

Borttagning av träd och sly

Under vecka 46 fäller vi träd och tar bort sly på den södra delen av tomten. Det behöver göras för att vi ska få plats med staket och belysning. Sammanlagt fäller vi nio träd. Vid norra änden av planen kommer en arborist att ta bort de lägsta grenarna på några träd. Vi sparar så mycket växtlighet som möjligt mot grannfastigheterna.

Miljövänligt konstgräs

Konstgräs är slitstarkt, lättskött och håller för många timmars spel varje dag och under en längre del av året än naturgräs. Vi använder sand i stället för plastgranulat, vilket är bättre för miljön.

Bättre belysning

Nya stolpar med fler lampor håller på att sättas upp runt planen. De nya lamporna är energisnåla LED-lampor. Belysningen, som kommer att vara riktad mot planen, tänds av spelarna själva och kan användas fram till klockan 22 på kvällarna.

Bokningsbara tider

Föreningar kan boka bollplanen för träning måndag och onsdag kl. 16.00–19.00. Den kommer inte att användas för matchspel.

Hitta hit

Närmaste adress är Gamla allén nr 7. Bästa sättet att ta sig till bollplanen är att gå eller cykla. Buss 410 stannar vid hållplatserna Duvnäs tennisplan och Gamla allén.

Undvik att ta bilen

Det finns ett fåtal allmänna parkeringsplatser i närheten, vid Duvnäs tennisplan. Lite längre bort vid Saltängens skola finns det fler parkeringsplatser. Inga nya parkeringsplatser kommer att anläggas vid planen. Föreningar som bokar tid för träning kommer att informeras om detta och uppmanas att planera sina resor så att de inte kräver bil.

Till våren kommer vi att sätta upp ny skyltning intill planen som visar var du får stanna och parkera i området. Vi gör det för att främja framkomligheten och skapa en säkrare trafikmiljö.

Brukar du ta en genväg över planen?

Det kommer att gå bra att fortsätta gå och cykla förbi planen men när arbete pågår kan du behöva ta en annan väg än vanligt. Följ skyltarna på platsen.

Tidsplan

Arbetet startar under vecka 44 med belysning. Under november görs förberedande markarbeten och beskärning av växtlighet. Ett nytt staket med extra höjd på kortsidorna sätts upp och slutligen läggs konstgräsmattan när vädret tillåter.

Risk för buller

Maskiner och tunga leveranser kan innebära störande buller för dig som bor i närheten. Vi arbetar bara mellan klockan 7 och 18 på vardagar. Den sammanlagda arbetsperioden är mellan tre och fyra veckor.

Har du frågor?

Kontakta Jerker Linnerborg som är byggledare.
E-post: jerker.linnerborg@nacka.se

Telefon: 08–718 91 01

Sidan uppdaterades: