Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka kommun utreder möjligheter till nya kulturlokaler i Centrala Nacka

Kulturnämnden tog den 27 april 2021 ett inriktningsbeslut om att utreda möjligheten att utveckla två kulturkluster i Centrala Nacka. Det ena är Nacka aula, som utvecklas till en modern konsertsal med multifunktioner och digital anpassning. Det andra är Nacka konst- och bibliotekscenter med gemensamma lokaler för bibliotek och konsthall i kommande fastighetsprojekt nära tunnelbanan.

Två kulturkluster kommer att bli attraktiva inslag i stadsmiljön
Utgångspunkter är att utveckla befintliga anläggningar och ytor som finansieras av kulturnämnden. Nacka aula utvecklas till en modern konsertsal med inriktning på akustisk musik, den renoveras och kompletteras med flexibla kulturlokaler som byggs i anslutning till aulan. Nya gemensamma lokaler för bibliotek samt konsthall och aktiviteter förordas i framtida fastighetsprojekt i närheten av nya tunnelbaneuppgångar vid Nacka centrum. I planeringen strävas efter flexibilitet för att skapa synergieffekter och möjlighet till samnyttjande. Andra nyckelbegrepp är multifunktionalitet, digital anpassning och hög grad av tillgänglighet.

Ytterligare utredningar behöver tas fram, till exempel en byggnadsantikvarisk undersökningen för att utreda Nacka aulas kulturvärden. Även arkitektstudier behöver göras för att undersöka möjliga lösningar för kommande lokaler vid Nacka aula och Eklidens skola.

Läs mer i tjänsteskrivelsen

Bilaga

Sidan uppdaterades: