Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Nu undersöker vi möjligheten att bygga ut stallet i Velamsund

Stallet behöver byggas ut för att ridverksamheten ska kunna fortsätta med samma kapacitet som idag.

För att fortsätta hålla det antal hästar som krävs för att bedriva ridverksamheten i Velamsund behöver stallet byggas ut. Om stallet är kvar i sin nuvarande storlek innebär det att antalet hästar måste minskas, vilket kommer beslutas av Länsstyrelsen under våren. Därför undersöker vi nu möjligheten att bygga ut stallet.

Efter beslut i KSSU 25 maj 2021, inleds en förstudie för att undersöka hur stor utbyggnaden av stallet behöver vara för att kapaciteten ska kunna bibehållas, samt vilka beslut och tillstånd som krävs för utbyggnaden.

Arbetet med förstudien inleds omgående och ska vara klar hösten 2021.

Sidan uppdaterades: