Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Kulturrådet har beviljat 1,6 miljoner till Nackas kulturskolor

Nacka kommun har tilldelats drygt 1,6 miljoner kronor av Kulturrådet för att utveckla kommunens kulturskolor. Bidraget innebär att fyra utvecklingsprojekt kommer att genomföras under drygt ett år. Projekten som inleds redan i sommar kommer att genomföras vid Musikstil Academy, Nacka musikskola, Orkesterskolan Omnibus och Öppna kulturskolan vid Darra Musik & Dans.

– Våra kulturskolor är en viktig del i barn och ungas utveckling. Här kan de hitta nya intressen, få glädje och inspiration genom kulturens kraft och hitta nya vänner. Jag är väldigt glad för att vi nu kan använda ytterligare resurser för utveckling genom att bredda och fördjupa verksamheten och att nå ut till fler, säger kultur- och fritidsdirektör Anders Mebius.

Syftet med Nacka kommuns utvecklingsprojekt är att erbjuda elever möjligheter till fördjupad undervisning och samtidigt bredda och utveckla kulturskolans utbud. Dessutom ska särskilda insatser genomföras för att nå nya målgrupper. En annan prioritering är att områden med socioekonomiska utmaningar ska stärka sin kulturskoleverksamhet. De verksamheter som har tilldelas medel är:

Musikstil Academy tilldelas resurser för att möjliggöra för elever att vidareutveckla sitt musikintresse genom studiebesök i musikens värld, från konserthuset till olika musikpoddar och musikstudios för ljudläggning av TV-spel. Dessutom ska kulturskolan genomföra ett projekt där dans- och musikelever samverkar för att skapa ett gemensamt konsertframträdande.

Nacka Musikskola ska genom projektet Musikrycket! utveckla en digital musikskola som ger både nybörjare och avancerade elever mervärde och frihet genom att ses och spela tillsammans i digitala nätverk. Projektet ska skapa förutsättningar för långsiktig utveckling genom att möta barns och ungas befintliga digitala kompetens i kombination med musikens grundbehov.

Orkesterskolan Omnibus ska tilldelats medel för projektet Vi är en brassorkester, en mentorledd fördjupad musikverksamhet för elever i Fisksätra, Orminge och Älta. En juniororkester ska tillsammans med brassbandet “Storstan Street Brass” ge konserter och göra studioinspelningar. Eleverna ska även att få prova på en improvisations- och skaparverkstad.

Darra Musik & Dans ska genom sin öppna kulturskola genomföra projektet Kultur för alla, en öppen kulturell mötesplats där alla barn och ungdomar, oberoende av funktionsvariationer, kan utvecklas, lära sig nya saker och få möjlighet att delta. Projektet fokuserar på sång, rytmer, låtskrivande och artisteri, dans och rörelse samt film och animering

Syftet med Kulturrådets utvecklingsbidrag är att främja den kommunala kulturskolans möjligheter att erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och konstnärliga uttryckssätt. Syftet är också att främja den kommunala kulturskolans möjligheter att erbjuda såväl fördjupning som bredd i undervisningen med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar. Mer om bidraget finns här: Utvecklingsbidrag till kulturskolor - Kulturrådet (kulturradet.se)

Sidan uppdaterades: