Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Nackas bibliotek ska stärkas genom medel från Kulturrådet

Nacka kommun tilldelas 300 000 kr från Kulturrådet för att utveckla biblioteken. Pengarna ska användas för att öka biblioteksmedarbetarnas digitala kompetens och att öka tillgängligheten till biblioteksverksamheten.

– Bibliotekets roll i samhället förändras i takt med omvärlden, och vi behöver vara lyhörda både mot den enskilda besökaren och större strömningar. Med hjälp av Kulturrådets medel kan vi få bättre förutsättningar för att möta allmänhetens behov av bibliotekets alla funktioner. Att kunna nå ut till nya målgrupper är en av våra viktiga frågor, säger kultur- och fritidsdirektör Anders Mebius.

Stödet kommer att bidra till både kompetensutveckling inom digital källkritik och utveckling av metoder för att kommunicera bibliotekets verksamhet utåt. Det handlar dels om att bibliotekens medarbetare ska höja sin kompetens i digital källkritik för att kunna föra det vidare till besökarna och vägleda besökare och barngrupper i att kunna använda information på webben. Det handlar också om att bli ännu bättre på att marknadsföra digitala biblioteksplattformarna och göra dem mer tillgängliga för medborgarna.

Sidan uppdaterades: