Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fina betyg för Nackas bibliotek

Nackas biblioteksbesökare är generellt sett nöjda med biblioteken och tycker att personalen är kunniga och hjälpsamma. Men få känner till hur man ska gå till väga för att påverka inköp och verksamhet. Enkäten visar att det finns behov av att få tips och inspiration, och att kunna läsa eller studera utan att bli störd. Det är några av resultaten från en kundundersökning på biblioteken som genomfördes under hösten 2022.

De allra flesta är nöjda med utbudet av böcker och en nästan lika stor andel är nöjda med utbudet av dagstidningar, tidskrifter och magasin. En stor andel har svarat att tillgången till internet och datorer är mycket bra. Ett visst missnöje finns gällande utbudet av musik och filmer, liksom program för vuxna.

Hjälpsam och kunnig personal samt bra öppettider

Hela 99 procent av de svarande tycker att personalen är både kunniga och hjälpsamma. Nästan lika många tycker också att öppettiderna passar dem och att biblioteken visar upp sitt utbud på ett tydligt sätt.

Viss förbättringspotential

Störst missnöje syns i frågan om man vet hur man ska gå tillväga om man vill påverka inköp och verksamhet. Här har 34 procent svarat att ganska dåligt eller inte alls. Viss förbättringspotential finns även i frågorna om tips och inspiration, miljö och att kunna läsa eller studera utan att bli störd.

Saltsjöbadens bibliotek har högst andel nöjda besökare och Orminge bibliotek och Nacka forums bibliotek har lägst andel nöjda besökare. Skillnaderna mellan biblioteken är emellertid små.

Undersökningen genomfördes på Nackas sex bibliotek

Det finns sex bibliotek i Nacka: Dieselverkstadens bibliotek i Sickla, Fisksätra bibliotek, Nacka forum bibliotek, Orminge bibliotek, Saltsjöbadens bibliotek och Älta bibliotek. Intervjuerna gjordes på plats på biblioteken under oktober och november 2022. Totalt medverkade 935 personer i undersökningen.

Här kan du läsa mer om Nackas bibliotek

Sidan uppdaterades: