Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Museet Hamns driftsform kommer att undersökas

Museet Hamns framtid kommer att utvärderas. Kulturnämnden gav igår under nämndmötet kultur- och fritidsdirektören ett uppdrag att undersöka andra alternativ för att tillgängliggöra museets innehåll för Nackaborna.

Uppdraget som kultur- och fritidsdirektören fick under nämndmötet består dels av att undersöka olika förslag på hur fler Nackabor kan ta del av museets historia, dels att se över hur befintliga resurser kan användas för att skapa mer kulturverksamhet i Fisksätra och i övriga Nacka. Det kan till exempel handla om att förflytta resurser till den öppna kulturskolan i Fisksätra.

– Det är viktigt att komma ihåg att uppdraget inte handlar om att lägga ner museet Hamn helt och hållet utan vi kommer undersöka andra sätt att driva museet på som är mer tillgängliga och effektiva. Ett alternativ som vi kommer att undersöka är ett digitalt museum med en mindre fysisk utställning, säger Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör.

Museet Hamn har funnits sedan 2014 och är ett museum om slaget vid Stäket 1719. Museet berättar om platsens historia baserat på arkeologiska undersökningar som har gjorts i området, områdets 1000-åriga historia och om det mångkulturella Fisksätra. Sedan start har museet drivits av Nacka kommun genom externa aktörer.

Läs mer om museet Hamn

Sidan uppdaterades: