Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Museet Hamn kommer att digitaliseras

I framtiden kommer man kunna ta del av museet Hamns innehåll digitalt och i en mindre utställning. Museets lokaler i Fisksätra kommer inte att finnas kvar och utställningen kommer att minska i jämförelse med dagens verksamhet. Det beslutet fattades i kulturnämnden nu i kväll. Det slutgiltiga beslutet om museets framtid kommer att fattas i kommunfullmäktige i maj.

– Kulturnämnden har nu tagit ställning till ett förslag om hur museet kan tillgängliggöras i framtiden. Att tillgängliggöra Nackas kulturarv på ett nytt, digitalt sätt är positivt ur flera aspekter. Det kommer dels bli fler som kan ta del av kulturarvet men det frigör även pengar. Pengarna som är avsatta för museet under 2023 kommer bland annat flyttas till den öppna kulturskolan i Fisksätra för att bredda och utöka verksamheten, säger kulturnämndens ordförande Monica Brohede Tellström (L).

Förslaget innebär ett digitalt museum med en mindre fysisk utställning på en annan plats i Fisksätra eller på någon annan plats i kommunen. Att tillgängliggöra Nackas kulturarv digitalt är ett av kulturnämndens fokusområden 2023.

Nuvarande driftsaktör, stiftelsen Kulturmiljövård, kommer att hålla museet öppet till och med 22 april. Efter det kommer museet att hålla stängt under tiden det slutgiltiga beslutet fattas.

Om museet Hamn

Museet Hamn öppnade den 1 juni 2014 intill platsen för slagfältet på Skogsö och i Boo, där svenska och ryska trupper drabbade samman i slaget vid Stäket den 13 augusti 1719. Platsen syns i bilden ovan. Museet öppnade som Sveriges första slagfältsmuseum och berättar om platsens historia baserat på arkeologiska undersökningar som har gjorts i området, områdets 1000-åriga historia. Och museet handlar även om det mångkulturella Fisksätra. Utställningarna sträcker sig från forntid till framtid med ett antal nedslag i platsens spännande och mångsidiga historia.

Här kan du läsa mer om museet Hamn.

Förslaget kommer nu att gå vidare till kommunstyrelsen följt av kommunfullmäktige i maj.

Sidan uppdaterades: