Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fyra fotbollsplaner med nytt konstgräs

Under sommaren har Nacka investerat i förnyelse av totalt fyra fotbollsplaner. Vi välkomnar en ny 5-spelarplan i Tattby som kommer att ersätta den äldre planen och ge plats åt en större tennishall. Tre andra bollplaner har samtidigt fått nytt konstgräs och rustats upp.

– Det är alltid viktigt för oss att se till att det finns ytor och anläggningar för fritidsaktivitet som håller god kvalitet och bidrar till en låg klimatpåverkan i hela kommunen, särskilt nu när det blir fler unga i Nacka. Vi ser därför ständigt över dem befintliga anläggningarna samtidigt som vi bygger nytt, säger Karin Teljstedt (KD), fritidsnämndens ordförande.

Nytt konstgräs i Stavsborg, Älta och Velamsund

11-spelarplanen på Stavsborgs IP har fått nytt konstgräs och staket runt planen har ordnats till. I omläggningen har så mycket av granulatet från den tidigare gräsmattan återanvänts. På både Älta IP och Velamsunds BP har 7-spelarplanerna fått nytt konstgräs med sandutfyllnad. Velamsunds bollplan har också fått en sviktpad. En sviktpad läggs under konstgräset och ger en viss grad av dämpning när man går, springer eller spelar på planen för en bättre spelupplevelse.

Ny bollplan i Tattby

Den nya bollplanen ersätter den tidigare 5-spelarplanen som kommer att tas bort för att skapa mer yta för att möjliggöra en större tennishall. En större tennishall ökar kapaciteten i kommundelen och ger fler Nackabor möjlighet att utöva sin fritidsaktivitet. I området finns bland annat redan en sporthall, en ishall och ett utegym som tillsammans skapar goda förutsättningar för fysisk aktivitet.

Hur minimerar vi risken att det sprids mikroplaster från våra konstgräsplaner?

  • För att värna om miljön och inte sprida material från konstgräsplanerna har vi satt ut borststationer vid alla fotbollsplaner som har granulat, så att spelarna kan borsta av sig. På så vis minimerar vi risken för spridning av materialet utanför planen.
  • Runt planer med granulat har vi satt in filter i dagvattenbrunnarna som fångar upp mikroplatser.
  • Vi har också satt upp lister längst ner på staketen för att förhindra att mikroplaster sprids utanför planerna.
  • Nackas mindre bollplaner är fyllda med sand i stället för granulat, vilket är bättre för miljön.

Sidan uppdaterades: