Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nu kan bollplaner plogas redan i november

Nacka kommun kommer under vintersäsongen 2023/2024 testa att ploga bollplaner under november och igen med start vecka 3. Testet innebär att planerna kommer att kunna plogas minst sju veckor mer än tidigare. Antalet vinterplaner som plogas utökas också från fyra till upp till sex. Detta beslutades igår på fritidsnämndens sammanträde.

– Förra årets ymniga snöfall aktualiserade frågan om att vinterploga fotbollsplaner och en önskan om en större flexibilitet från kommunens sida. Nu satsar vi på att öka vårt engagemang och tillsätta resurser för att bättre möta det stora intresse som finns. Vi vet att det här är ett beslut som kommer att glädja många fotbollsälskande barn och unga i Nacka, säger Karin Teljstedt (KD), fritidsnämndens ordförande.

Minst fem bollplaner plogas under minst 15 veckor

Tidigare har kommunen plogat bollplaner mellan vecka 6 och 13. I och med testet under kommande vintersäsong kommer planerna att plogas under november och sedan igen vecka 3 till 13. I dialog med föreningslivet kommer kommunen utreda om det kan bli aktuellt att ploga under ytterligare fler veckor eller specifika helger. Samtidigt kommer kommunen att undersöka om det finns önskemål om att ploga en sjätte plan under tiden fotbollstältet är stängt.

I första hand plogas 11-spelarplaner eftersom det gör det möjligt för fler föreningar att träna och spela match samtidigt samt att alla åldersgrupper kan boka planerna. I år kommer följande fem planer att plogas: Myrsjö IP, Boovallen 1, Älta IP 1, Fisksätra IP 1 och Nacka IP 2.

Permanenta vinterplaner

Planerna som kommer att plogas i år planeras även att bli permanenta vinterplaner kommande vintersäsonger. Dessa bollplaner har valts ut utifrån att de är 11-spelarplaner, att de har ifyllnadsmaterial som fungerar under vintertid och för att kunna erbjuda vinterplaner i olika delar av kommunen.

När en konstgräsplan plogas ökar slitaget markant. Det ökade slitaget gör att konstgräsmattan får en kortare livslängd och behöver bytas ut oftare. Att ha permanenta vinterplaner gör det möjligt för både kommunen att planera underhåll på ett bättre sätt och för föreningslivet att i förväg veta vilka planer som är aktuella under vintersäsongen.

Snön plogas upp i vallar

Snön som plogas från planerna läggs i vallar längs sidorna för att se till att granulatet, mikroplatser, inte sprids i naturen.

Här hittar du mer information om kommunens bollplaner

Sidan uppdaterades: