Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Uppdatering om fotbollstältet på Järlahöjden

I veckan har kommunen skickat in granulat från fotbollstältet på analys. Det är en del av arbetet med att utvärdera resultatet av den luftmätningen som genomfördes i somras och att utreda vilka åtgärder som är bäst lämpade att vidta för att kunna öppna tältet för verksamhet igen. Nästa vecka kommer miljö- och stadsbyggnadsnämnden att behandla ärendet på nämndens sammanträde.
Drönarbild över fotbollstältet på Järlahöjden

Fotbollstältet är öppet igen

Vad är det som har hänt?

Fotbollstältet på Järlahöjden stängdes med omedelbar verkan fredagen den 29 september efter att kommunen samma dag fått resultat från en luftmätning. Resultatet visade på förhöjda föroreningar av PAH, polycykliska aromatiska kolväten, i jämförelse med Naturvårdsverket referensvärde. Referensvärdena som man ska ligga under utgår ifrån att man är alltid är på platsen. De allra flesta som är i tältet för att träna eller spela match befinner sig där färre timmar vilket innebär att risken att komma över referensvärdena minskar.

– Ni som har varit i tältet behöver därför inte vara oroliga för någon akut hälsofara. Att stänga tältet var en försiktighetsåtgärd eftersom vi anser att träningsplatser för barn ska vara lika säkra som förskolor, skolor och lekplatser. Det innebär att man ska kunna vistas där obegränsat utan att tänka på föroreningar, säger Tore Liljeqvist, gruppchef på miljötillsynsenheten.

Kommunens beslut om att omedelbart stänga tältet var en försiktighetsåtgärd som vidtogs under tiden resultatet av mätningen utvärderas och kommunen utreder vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa en god luftkvalité utan föroreningar.

Vad händer nu?

Prover av granulatet i tältet har skickats på analys för att få svar på vad de förhöjda värdena kan bero på och fastställa vilken typ av granulat som finns på anläggningen. På onsdag nästa vecka kommer miljö- och stadsbyggnadsnämnden att behandla ärendet på nämndens sammanträde. Det nämnden kommer att fatta beslut om är att eventuellt förelägga kommunen att hålla fotbollstältet stängt för allmänheten till dess att rätt åtgärder har vidtagits, samt att kommunen ska ta fram en åtgärdsplan.

– Vi vet att fotbollstältet är en stor tillgång för både föreningslivet och skolor i närheten. Under veckan har vi haft en direkt dialog med föreningarna som nyttjar tältet och jag förstår deras oro. Arbetet med en åtgärdsplan är därför av högsta prioritet, säger Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör.

Tältet kommer till att börja med att vara stängt till och med vecka 43.

Sidan uppdaterades: