Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Positiva resultat för Nackas fritidsgårdar

Den årliga kundundersökningen inom Nackas sju fritidsgårdar visar att Nackas unga är nöjda med fritidsgårdarna. 98 procent av de 377 som besvarade enkäten känner sig välkomna och 97 procent känner sig trygga när de är på fritidsgården.

– Jag är glad över att Nackas unga känner sig välkomna och att fritidsgårdarna bidrar till att de är en del av en gemenskap. Det är också roligt att nästan 9 av 10 tycker att fritidsgården är en plats som de kan träffa nya vänner på, säger Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör och förklarar vidare:

– Det är viktigt att Nackas unga känner att det finns platser dit där de välkomna efter skoltid som de trivs på, vare sig de behöver hjälp med läxläsning eller ska vidare till andra fritidsaktiviteter.

En plats för att umgås med vänner och hitta nya intressen

94 procent svarade att de kan vara med på många olika intressanta aktiviteter och 85 procent svarade att de kan få ett nytt intresse genom att besöka fritidsgården. Till exempel brukar fritidsgårdarna erbjuda olika träningsformer, kreativt skapande, stunder för sällskapsspel, en rad olika workshops och tillfällen att bli bättre på att baka och laga mat.

Resultatet visar också att fritidsledarna bidrar till att de unga känner sig välkomna och att ledarna bryr sig om hur de unga mår, lyssnar och agerar vid bråk, mobbning eller trakasserier. Dessutom inspirerar ledarna de unga till att prova på olika aktiviteter.

Vad kan bli bättre?

Nackas unga ska få vara med och påverka fritidsgårdens utbud. På frågan om hur ofta de har fått vara med och påverkat att någon speciell aktivitet har anordnats eller att något specifikt har köpts in senaste året, visar resultatet att 23 procent aldrig upplever att de har fått den möjligheten. Fritidsgårdarna kan därför bli bättre på att inkludera besökarna och få dem att känna sig delaktiga till förändringar.

Undersökningens syfte

Syftet med undersökningen är att objektivt undersöka vad Nackas unga tycker om fritidsgårdarna och att se till att alla fritidsgårdarna följer kommunens uppsatt mål. I Nacka finns det sju fritidsgårdar som driftas av upphandlade aktörer sedan 2021. Fyra drivs av två externa aktörer och tre drivs av Nacka kommun. Fritidsgårdarna upphandlades för att verksamheterna skulle kunna drivas effektivare och för att låta verksamheten få ett större utvecklingsutrymme.

Undersökningen genomfördes digitalt och alla unga Nackabor som besökte en fritidsgård fick anonymt delta i undersökningen under tre veckor under hösten 2023. Av de 377 svarande var 51 procent killar, 46 procent tjejer och 3 procent annat.

Demokratiska möten – Nacka finest

Alla fritidsgårdar anordnar möten för de som vill vara med och påverka sin fritid. Under höstterminen träffas de olika grupperna tillsammans i Nacka stadshus en gång i månaden. Syftet med de demokratiska mötena är att ge unga ett utrymme för att påverka sin egen och andra unga Nackabors fritid. Dessutom får de unga en möjlighet att testa på olika ansvarsroller i demokratiska mötesprocesser, såsom ordförandeskap, sekreterare, idéutveckling och arbete i projektform.

Här hittar du mer information om Nackas sju fritidsgårdar

Sidan uppdaterades: