Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...
Mars

Besökarna ger fortsatt fina betyg till Nackas bibliotek

I Nacka finns det sex bibliotek som är öppna för alla. Biblioteksbesökarna är mycket nöjda med personalen, öppettiderna och verksamheten. Det visar resultatet från en kundundersökning som genomfördes under hösten 2023. Under året hade biblioteken tillsammans närmre 700 000 fysiska besök.

– Det är glädjande att biblioteksbesökarna är så nöjda med kommunens bibliotek. Våra bibliotek fyller en viktig samhällsfunktion för Nackaborna eftersom de kan vända sig till biblioteket för att få hjälp med att språkträna, fylla i en blankett, få vägledning och mycket annat. Den här undersökningen är ett centralt underlag för att verksamheterna ska kunna utvecklas och bli ännu bättre, säger Hans-Otto Halvorsen, kultur- och fritidsdirektör.

Samtliga av de svarande uppger att personalen är kunnig och hjälpsam

Personalen har tidigare år fått fina betyg men i år uppger alla svarande att personalen både är kunnig och hjälpsam. De allra flesta är även nöjda med utbudet av böcker och tidskrifter och en nästan lika stor andel är nöjda med utbudet av dagstidningar. En stor andel har svarat att tillgången till internet och datorer är mycket bra.

När det gäller aktiviteter för vuxna besökare finns det förbättringspotential. En fortsatt utvecklingsfråga är att förbättra möjligheten för att besökarna ska kunna läsa och studera ostört, till exempelvis genom tysta rum.

Ett brett utbud

Undersökningen visar att många besöker biblioteket för att låna böcker, musik och film, läsa tidningar eller tidskrifter, skanna, kopiera och för att låna en dator. Biblioteken erbjuder fler funktioner än dessa. Det finns bland annat aktiviteter för barn och unga, och under skollov är det fler aktiviteter än vanligt.

Undersökningen genomfördes under hösten 2023

Det finns sex bibliotek i Nacka: Dieselverkstaden, Fisksätra, Nacka forum, Orminge, Saltsjöbaden och Älta. Intervjuerna gjordes på plats på biblioteken under oktober och november 2023. Totalt medverkade 1220 personer i undersökningen.

Fakta

På Nackas sex bibliotek kan du låna böcker, musik, tidningar och e-böcker. Du kan använda bibliotekens datorer och få hjälp med kommunens digitala tjänster. Biblioteken erbjuder bland annat språkträning, läxhjälp och sagostunder på flera olika språk. Den hjälpsamma och kunniga personalen kan dessutom hjälpa dig att vara källkritisk och hitta rätt information. Som Nackabo kan du även komma till ditt lokala bibliotek för att få vägledning, information och svar på många lokala frågor. Det är en del av det uppdrag som biblioteken har som kallas för medborgarservice.

I en krissituation är Nackas sex bibliotek informationspunkter, dit alla Nackabor kan vända sig för att få information om de vanliga kanalerna inte fungerar som de ska. Vänd dig till biblioteket om kommunens webbplats, sociala medier eller nätverksuppkoppling är ur funktion.

Här kan du läsa mer om Nackas bibliotek

Sidan uppdaterades: