Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Peng direkt bakom arrangemang för unga

Nackaungdomarna Mella Sylwander och Munira Elmi är initiativtagarna bakom två av årets första evenemang som arrangeras av unga med hjälp av stipendiet Peng direkt. Mella Sylwander organiserade en föreläsning om hbtqia+-frågor på Tvåans fritidsgård och Munira Elmi ordnade en eid-fest i Fisksätra centrum.

Unga samlades till föreläsning

Mella_Linnéa_Artikelbild.jpeg

Flera unga Nackabor samlades den 20 april för att lyssna på föreläsaren och samhällsdebattören Linnéa Claessons föredrag på Tvåans fritidsgård om hbtqia+-frågor, feminism och jämställdhet.

Föreläsningen anordnades med stöd av Nacka kommun och kulturstipendiet Peng direkt av fritidsgårdens hbtqia+-grupp. 14-åriga Mella Sylwander är medlem i fritidsgårdens hbtqia+-grupp och är initiativtagare till föreläsningen.

”Vi har länge funderat i gruppen på att det skulle vara roligt att ta in en föreläsare. Jag har följt Linnéa länge och tycker hon är cool och väldigt bra. Hon förklarar ämnena på ett bra sätt för barn och kan anpassa sig till vår nivå – sen bor hon dessutom i Nacka, så det kändes extra kul”, säger Mella Sylwander.

Under föreläsningen delade Linnéa Claeson med sig av kunskap, egna erfarenheter och bjöd in åhörarna till att ställa frågor och viktiga diskussioner.

Mella Sylwander gläds över att unga Nackabor har möjlighet att kunna få stipendier och ekonomisk stöttning för den här typen av initiativ.

”Det är jättebra att unga kan söka pengar, eftersom det tar ett bra tag att fixa 10 000 kronor på egen hand. Så det är väldigt bra att möjligheten finns, framför allt för oss ungdomar som vill skapa event.”

Mella rekommenderar fler unga i Nacka kommun att ta chansen och söka stipendium om man har en idé inom ett särskilt område som man tycker är viktigt att belysa och vill arrangera ett event kring.

”Det är ett enkelt stipendium att söka! Det var väldigt rak på sak och tog bara en halvtimme, sen fick man svar direkt – så det var väldigt bra”, säger Mella Sylwander.

En välbesökt eid-fest under söndagen

Peng Direkt.jpg

Under söndagen den 21 april anordnades ett annat initiativ med hjälp av kulturenhetens stipendium Peng direkt – fast denna gång lite mer öster ut i kommunen. I Fisksätra centrum anordnades en eid-fest på fritidsgården och initiativtagare till det festliga arrangemanget var 18-åriga Munira Elmi tillsammans med vänner och kollegor.

Fritidspedagogen Kristina Lindeberg är positiv till den lyckade kvällen och hur eid-festen togs emot av besökarna.

”Det blev en stor uppslutning. Vi har haft cirka 100 ungdomar här idag på en tillställning som bland annat har bjudit på dans och hennamålning. Vi har dessutom haft mat från Amida kolgrill, så festen har varit väldigt lyckad”, säger hon.

Munira Elmi, Kristina Lindeberg, vännerna Ansa och Azka med fler, hade en idé om att anordna eid-festen för att samla ungdomar från flera av Nackas fritidsgårdar. Detta för att underlätta utbyte och samhörighet mellan unga Nackabor från olika delar av kommunen. Det var så stipendieidén uppstod.

Munira Elmi anser även hon att det var enkelt att söka stipendium genom Peng direkt.

”Stipendiet ger oss möjlighet att kunna arrangera event och det stöttar oss som jobbar med unga. Det ger oss även möjligheter att välkomna alla ungdomar och att anordna sammankomster utan att ta betalt. Det är bra, då alla inte har samma möjligheter att betala sådant själva.”, säger hon.

Det är därför Munira Elmi tycker att fler ungdomar i Nacka borde ta chansen att söka stipendier från Peng direkt.

”Det öppnade upp dörrar för oss. Stipendiet ger stora möjligheter som jag tror kommer hjälpa många fler unga som har liknande idéer.”

Så söker du stöd och stipendium

Är du mellan 13 och 19 år och har en idé eller önskan att förverkliga något inom Nackas kulturliv? Läs mer om vilka projekt du kan söka stöd för och hur du går till väga här.

Vad är HBTQIA+?

HBTQIA+ är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter, intersexpersoner, asexuella och andra identiteter och läggningar.

Vad är eid?

Det arabiska ordet eid betyder kortfattat ungefär fest. Eftersom eid firas i många traditioner, finns flera benämningar – till exempel id, eid och bayram (bajram). Eid al-fitr är festen som avslutar fastemånaden Ramadan.

Sidan uppdaterades: