Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Uppleva & göra

Nyheter om kultur, idrott och fritid

Positiva resultat för Nackas fritidsgårdar

Den årliga kundundersökningen inom Nackas sju fritidsgårdar visar att Nackas unga är nöjda med fritidsgårdarna. 98 procent av de 377 som besvarade enkäten känner sig välkomna och 97 procent känner sig trygga när de är på fritidsgården.

Fotbollstältet på Järlahöjden blir kvar

Förra veckan träffade kommunen Nackas fotbollsföreningar i ett dialogmöte för att prata om de möjliga åtgärderna för att komma till rätta med luftkvaliteten i tältet. Majoriteten av föreningarna var överens om att de önskar att kommunen ska byta ut granulatet och sedan öppna tältet så fort som möjligt. Det är den åtgärden som kommunen nu arbetar vidare med.

Senaste nytt om fotbollstältet på Järlahöjden

Analysresultatet av granulatet från fotbollstältets konstgräsmatta visar att materialet är olämpligt att använda som ifyllnadsmaterial i den här typen av inomhusanläggning. Granulatet är av typen SBR, som oftast består av återvunna bildäck. Svaret gör det möjligt för kommunen att gå vidare och presentera möjliga åtgärder för att komma till rätta med luftkvaliteten i tältet.

Nacka aula moderniseras

Nu har renoveringen av kulturlokalen Nacka aula påbörjats. Alla 620 stolar har fått ny klädsel och salongens golv har slipats och lackerats om. Satsningen är ett steg mot att aktualisera Nacka aula som en levande konsertscen i Nacka.

Aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning

I onsdags blev 20 Nackaföreningar beviljade särskilt verksamhetsbidrag. Mer än hälften utav föreningarna kommer att förbättra möjligheten till en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning. Bland annat genom pararidning, funkisdiscon, Para Cheer och andra parasporter. På fritidsnämndens sammanträde beviljades också bidrag för föreningars kommande investeringar och projekt.

Nu kan bollplaner plogas redan i november

Nacka kommun kommer under vintersäsongen 2023/2024 testa att ploga bollplaner under november och igen med start vecka 3. Testet innebär att planerna kommer att kunna plogas minst sju veckor mer än tidigare. Antalet vinterplaner som plogas utökas också från fyra till upp till sex. Detta beslutades igår på fritidsnämndens sammanträde.

Välkommen att anmäla dig som försäljare på adventsdagen 3 december

Den 3 december ordnas Adventsdagen i Nyckelviken mellan klockan 11 och 15. Har du något du vill sälja som passar på en julmarknad? Välkommen att anmäla dig som försäljare.

Fotbollstältet är stängt november ut

I onsdags beslutade miljö- och stadsbyggnadsnämnden att kommunen inte får öppna fotbollstältet förrän orsaken till luftföroreningarna är åtgärdad. Föroreningarna upptäcktes när resultatet från sommarens luftmätning kom i slutet av september. I och med beslutet har kommunen tre veckor på sig att ta fram en åtgärdsplan. Tältet kommer därför att behöva vara stängt åtminstone till och med sista november.

Mobila fritidsgårdar - aktiviteter utanför gårdarna

Vet du om att fritidsgårdarna inte bara har aktiviteter på gårdarna? I Nacka finns det totalt sju fritidsgårdar som varje vecka har aktiviteter på olika platser runt omkring i kommunen. Du kan till exempel få lära dig mer om friluftsliv, idrotta och få hjälp med läxorna.

Uppdatering om fotbollstältet på Järlahöjden

I veckan har kommunen skickat in granulat från fotbollstältet på analys. Det är en del av arbetet med att utvärdera resultatet av den luftmätningen som genomfördes i somras och att utreda vilka åtgärder som är bäst lämpade att vidta för att kunna öppna tältet för verksamhet igen. Nästa vecka kommer miljö- och stadsbyggnadsnämnden att behandla ärendet på nämndens sammanträde.

Fotbollstältet på Järlahöjden fortsatt stängt

Fotbollstältet på Järlahöjden kommer fortsätta att vara stängt efter att kommunen i fredags fick resultat från en luftmätning som visar att luften innehåller föroreningar. Kommunen beslutade att omedelbart stänga tältet till dess att resultatet av mätningen är utvärderat.

Fotbollstältet på Järlahöjden stängs

Fotbollstältet på Järlahöjden stänger då resultat från en luftmätning visar att luften innehåller föroreningar. Kommunen har därför fattat beslut om att omgående stänga tältet till dess att resultatet av mätningen är utvärderat.

Utökade öppettider i Nackas ishallar och fotbollstält

Från och med måndag 2 oktober kommer ishallarna vara öppna totalt fyra timmar extra per vecka, och fotbollstältet på Järlahöjden utökar öppettiderna med sex timmar per vecka. De utökade tiderna är möjliga tack vare ett effektiviserat arbetssätt hos idrottsdriften, som ansvarar för underhållet av kommunens idrottsanläggningar.

I vår kan Nackaborna spela handboll utomhus

När fotbollsföreningarna har fördelats och bokat in sina tider på 5-spelarplanerna kommer en dialog att inledas med handbollsföreningarna. Föreningarna har då möjlighet att boka tiderna som finns kvar, och på de planer som väljs ut kommer handbollslinjer att målas upp. Det beslutet fattades igår på fritidsnämndens sammanträde.

Förändringar gällande Nackas kulturstöd

Riktlinjerna för kommunens kulturstöd har förändrats. Verksamhetsstöd kan nu sökas för två år i taget, lilla och stora projektstödet kommer att byta namn och förändras. Dessutom måste alla projekt eller verksamheter för barn och unga nu även ha en policy för en alkohol-, narkotika-, doping- och tobaksfri verksamhet. Detta beslutade kulturnämnden på gårdagens sammanträde.

Visar 15 av 341 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: