Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Välkommen till Nacka simskola

Simskola finns i Nackas två simhallar. Simskolan anordnas av simföreningar och av simhallarnas egen personal.

Ansök om plats i simskola

På grund av pandemin är den ordinarie simskolan som skulle startat i mars 2021 är framflyttad till augusti.

Vi tar emot ansökningar om plats i simskolan från det att barnet fyllt 5 år!

Ansök om simskola här

Det går endast att anmäla ett barn i taget. Öppna ett nytt formulär om du vill anmäla ytterligare ett barn. Vi skickar inte ut någon bekräftelse på att vi har fått in er ansökan.

När du ansöker om en plats i den vanliga simskolan för ditt barn, ansöker du om plats i en simskola som består av två perioder på åtta veckor varje år tills dess att barnet är simkunnigt. Det betyder att simskolan kan pågå mellan en period och två år.

Om du inte vill att ditt barn ska delta i hela simskolan kan du tacka nej till fortsatt simskola efter varje period.

Du kan ansöka om tid i båda simhallarna, fler veckodagar men inte vilket klockslag, du kommer endast att få en plats där det finns utrymme.

Det är viktigt att du lämnar in rätt e-postadress i anmälan då vi sköter all kontakt med dig per e-post.

Viktigt! Om du tackar ja till den plats du får tilldelad, är anmälan bindande och du får en faktura hemskickad efter start.

Simskola för vuxna

Välj din nivå, vuxensim i Nacka simhall samt fyll i ditt namn och dina kontaktuppgifter i fälten för barn och för förälder, alltså två gånger. Det är viktigt att du lämnar in rätt e-postadress i anmälan då vi sköter all kontakt med dig per e-post.


Antal kurser

Simskolan pågår under fyra perioder per år, två på våren och två på hösten. Varje period pågår i åtta veckor och barnen undervisas en dag i veckan. För att så många barn så möjligt ska få gå i simskola får man bara delta i två simskoleperioder per år. Det är tolv barn i varje simskolegrupp

Därutöver har vi intensivkurser under maj och juni. Dessa pågår fyra dagar i veckan under två veckor, totalt åtta gånger.

Extra simskola på skolloven

Utöver den vanliga simskolan har vi från och med jullovet även extra lovsimskolor i Nacka simhall. Dessa pågår i fem dagar under ett och samma lov. Varje lektion är 30 minuter lång. Intensivsimskolan på skolloven är ett extra erbjudande utöver den ordinarie simskolan. Deltagandet i extra simskolan på skolloven ger inte förtur till nästföljande period i den ordinarie simskolan.

Avgifter

900 kronor per barn och period för åtta gånger

1100 kronor per vuxen och period för åtta gånger.

Olika anordnare håller i simskolan

Simundervisningen bedrivs av tre olika anordnare Skuru IK, simsektion och Saltsjöbadens IF, simsektion och kommunens driftsentreprenör Medley.

Om simhallarna

Nacka simhall ligger vid Nacka Sportcentrum, Griffelvägen 11, nära Nacka gymnasium. Närmaste hållplats för bussar och Saltsjöbanan är Järla station. Tfn 08–718 87 67. Temperaturen i undervisningsbassängen är ca 29°C.
Läs mer om Nacka simhall

Näckenbadet ligger vid Saltsjöbadens Idrottsplats, Neglingevägen 2 i Saltsjöbaden. Närmaste hållplats för Saltsjöbanan är Neglinge station. Tfn 08-718 82 96. Temperaturen i undervisningsbassängen är 27,5°C.
Läs mer om Näckenbadet

Sidan uppdaterades: