Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vattenkvalitet

Badvattnet i Nackas simhallar kontrolleras!

Regelbundna vattenprover

Kommunen följer Socialstyrelsens och EU:s rekommendationer för badvatten i simhallar.

Badvattnet i Nackas simhallar kontrolleras enligt en kontrollplan som godkänts av tillsynsmyndigheten för badvatten. Tre gånger per dygn mäts pH-värde samt klorhalten i vattnet för att kontrollera att vattnet har rätt balans. Utöver detta tas bakterieprover varje vecka. Nytt från och med 2005 är att även halten av THM, trihalometaner, mäts varje månad. THM uppstår när klor och organiskt material bryts ner. Detta är en helt normal process. Höga halter kan vara skadligt på lång sikt. Men även akuta bekymmer kan uppstå för känsliga människor om det är för höga halter THM i vattnet eller i luften.

Snälla badgäst – använd tvålen innan du badar!

Du som badgäst kan bidra till att vi bibehåller den goda vattenkvaliteten i våra simhallar. Kroppen innehåller mycket organiskt material i form av hud och hår och många människor använder även hudlotion. Om du tvättar dig med tvål innan du simmar bidrar du till att det blir mindre organiskt material i vattnet och därmed minskar uppgiften för de aggressiva klormolekylerna. Tvål ingår i badavgiften!

Sidan uppdaterades: