Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Pandemin har gjort fritidsgårdarna mer digitala

- Pandemin har vässat oss i våra digitala verktyg och utvecklat våra digitala arbetssätt. Och genom stort engagemang och bra samverkan med fritidsgårdsbesökarna har vi kunnat leverera meningsfull fritid även utan fysiska träffar. Johan Ekdal, tf biträdande verksamhetschef för Nackas kommunala fritidsgårdar om att driva fritidsgård under pandemin.

Covid-19 har kastat om vardagen för de flesta. Det som tidigare var normala rutiner i vardagen har fått anpassas och bli det ”nya normala”. Fritidsgårdarna har fått sin beskärda del av utmaningen genom ständiga anpassningar till nya restriktioner och omständigheter – hela tiden med utgångspunkten att fortsätta leverera en god och kvalitetssäkrad verksamhet.

johan ekdal_350x350.jpg

- Vi har fått tänka innovativt och varit kreativa och fått fram ett brett utbud med ny verksamhet och nya metoder, såväl digitala som uppsökande. Verksamhet utomhus var vi vana vid, så där hade vi redan bra metoder för att skapa aktiviteter för ungdomarna på ett smittsäkert sätt, berättar Johan Ekdal.

Digitalt ledarskap bygger på att lyssna

Under en period var fritidsgårdarna helt stängda för fysiska besök och erbjöd enbart aktiviteter digitalt eller utomhus. Även om alla gårdarna redan fanns och var aktiva på Instagram, så innebar det en ganska stor förändring, menar Johan.
- Att arbeta digitalt med Instagram som främsta verktyg krävde ett stort engagemang från oss som ledare. Vi lyssnade in ungdomarnas behov och tänkte kreativt utifrån det.
Samtidigt bedrev flera skolor undervisning på distans. Johan och hans kollegor har märkt att det har påverkat ungdomarna och att det har väckt många tankar och känslor. Den som har velat dela sina tankar med någon vuxen har kunnat göra det digitalt eller utomhus, individuellt eller i grupp.
- Lyckligtvis har fritidsgårdarna varit öppna i hög grad, om än med corona-anpassningar och stor del digital verksamhet. Våra besökare har uttryckt enorm tacksamhet över att vi haft öppet när skolan varit på distans. När möjligheten att träffas i skolan eller genom föreningsliv har uteblivit, har fritidsgården varit en plats för socialisering och återhämtning i en ganska normal tillvaro, om än med corona-anpassningar.

Meningsfull digital fritid är uppskattad

Den digitala utveckling som skett i verksamheterna har resulterat i aktiviteter som digitala workshops och lekar, podcast, digitala ungdomsråd och utmaningar som quiz och fotojakt.

blobid0.jpgTipspromenader via Instagram, mobila spel med rörelse utomhus, digitala demokratiska forum, spela med fritidsgården i online-spel eller delta i frågetävlingar via mobilen är några exempel på aktiviteter under pandemin

Besökarna har erbjudits ett planerat utbud men i digital form och som alltid har de kunnat delta helt utan krav på prestation eller förkunskaper.
Som pricken över i genomfördes en digital talangjakt under jullovet, då ungdomarna skickade in sina bidrag via sociala media. Aktiviteten blev en succé.
- Vi har helt klart vässat oss i våra digitala verktyg och utvecklat vårt digitala arbetssätt till följd av pandemin. Och vi vet att vi kan leverera meningsfull fritid även utan fysiska träffar genom bra samverkan med våra fritidsgårdsbesökare, konstaterar Johan.

Ny plattform för gemenskap

Den positiva respons som kommit från ungdomarna bekräftar att ledarnas engagemang och det digitala utbudet är uppskattat.
- De har gillat att vi har haft ett utbud som främjat både hjärngympa och fysisk aktivitet och att vi har erbjudit olika workshops och annat. De digitala aktiviteterna har också inneburit att de fått en ny plattform att umgås på och finna gemenskap i. Det är givetvis glädjande och något som vi kan fortsätta utveckla för att nå fler besökare, avslutar Johan.

Till Nackas kommunala fritidsgårdar hör sedan 1 mars 2021 fritidsgårdarna i Björknäs, Saltsjöbaden och Älta.

Sidan uppdaterades: