Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

VERCITY

En katalysator för kompetensförsörjning och kontinuerligt lärande.

I VERCITY utvecklar vi kompetensförsörjning och det kontinuerliga lärandet

Vercity vill skapa de bästa förutsättningarna för vuxna att möta framtidens arbetsmarknad! Tillsammans med olika samverkansparter undersöker Vercity vilka framtida kompetenser som kommer att behövas, hur vi skapar förutsättningar för kontinuerligt lärande för att säkra kompetensförsörjningen och genomför kompetensutvecklande utbildningsinsatser.

Vad har format VERCITY?

Nacka kommun har utvecklat Vercity – en möjliggörare för att stärka kompetensförsörjningen och det kontinuerligt lärande. Det kontinuerliga lärandet innebär att utveckla och förnya kunnandet under olika skeenden av livet och arbetslivet.
Varumärket VERCITY ägs av Nacka kommun och rymmer begreppen:
Diversity (mångfald), City (stad) och University (universitet).

Sidan uppdaterades: