Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Checklista för ändring i bärande konstruktion

Till din anmälan om ändring i en byggnads bärande konstruktion behöver du normalt bifoga följande dokument. Alla ritningar ska vara skalenliga.

 • Kontrollplan
  En kontrollplan beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.
 • Planritning
  Planer över byggnaden. Markera var och på vilken våning åtgärden sker. Redovisa en planritning över lägenheten/huset före ändringen och en planritning efter åtgärden.
 • Konstruktionsritning
  En konstruktionsritning visar i detalj hur byggnaden är uppbyggd. Ritningen bör upprättas av en konstruktör och ska visa ingreppet i konstruktionen, dimensioner och anslutningar.

Konstruktionsdokumentation
Vid större ändringar av konstruktioner behövs en konstruktionsdokumentation som upprättas av en konstruktör. Där redovisas förutsättningarna för byggnadsverkets dimensionering och utförande.

Handlingarna klara?

Bygglovansökan eller anmälan

Vi kontaktar dig om det behövs en kontrollansvarig.

Sidan uppdaterades: