Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Checklista om eldstad/rökkanal

Till din anmälan om installation eller väsentlig förändring av eldstad behöver du normalt bifoga följande dokument. Alla ritningar ska vara skalenliga.

 • Situationsplan
  En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån
  . Det går att hämta utan kostnad via kommunens webbkarta.

  Skriv in fastighetsbeteckningen i sökfältet! Därefter kan du ladda ner kartan i pdf-format.
  Nackas webbkarta

  Markera byggnad där eldstad ska installeras.
 • Fasadritning med skorsten utritad
 • Planritning som visar eldstadens placering
 • Förslag till kontrollplan
  Exempel på kontrollplan, går att använda som mall (Word)


Vid handläggning av ärendet kan ytterligare handlingar begäras in med hänsyn till ärendets art och komplexitet.

Om det gäller en lätt, typgodkänd kamin och skorsten krävs varken kontrollansvarig eller tekniskt samråd. Vid installation av tyngre eldstäder behövs förstärkningar av bjälklag och andra mer omfattande ingrepp. Det innebär att kontakterna i samband med anmälan blir mer omfattande och att du förmodligen måste anlita en kontrollansvarig.

Du ska kontakta en sotare innan installationen påbörjas. När du är klar med din installation av eldstad ska en sotare besikta installationen. Om det ser bra ut får du ett intyg på att den är godkänd. Intyget skickar du till bygglovenheten tillsammans med den signerade kontrollplanen, ett slutbesked utfärdas. Slutbeskedet innebär att du nu får börja använda din eldstad/rökkanal.

Om du vill bygga en skorsten som sitter utanpå fasaden så krävs det bygglov för utvändig ändring.

Att installera och sköta en eldstad

Handlingarna klara?

Bygglovansökan eller anmälan

Sidan uppdaterades: